Rejestry, ewidencje, archiwaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-01-23 14:29:08

Rejestr pism przychodzących.
Rejestr poleceń wyjazdów służbowych.
Rejestr upoważnień.
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rejestr działalności gospodarczej.
Rejestr wydanych aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Rejestr uchwał Rady Gminy.
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy.
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Rejestr mienia komunalnego.
Rejestr wydanych dowodów osobistych.

Ewidencja działalności gospodarczej.
Ewidencja skarg i wniosków.
Ewidencja ludności.
Ewidencja podatkowa.Powrót