Komisje Rady GminyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-01-05 09:00:23

Komisje Rady Gminy:

Rewizyjna  w składzie:

1. Kociński Jarosław- przewodniczący
2. Nowak Tomasz
3. Domoń Dorota

Komisja Budżetowa i infrastruktury gminy w składzie:

1. Sojka Jan- przewodniczący
2.
Kański Rafał – z-ca przewodniczącego
3. Gruszka Marian
4. Kociński Jarosław
5. Kryca Henryk
6. Krypciak Andrzej
7. Nowak Tomasz
8. Zborowska
Jolanta
9. Walczak Stanisław

Komisja do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i działalności samorządowej w składzie:

1. Kryca Henryk -przewodniczący
2.
Krypciak Andrzej - z-ca przewodniczącego
3. Kopeć Jan
4. Bugajski Zbigniew
5. Malec Andrzej
6. Porębski Jarosław
7. Sojka Jan
8. Walczak Stanisław

Komisja do spraw oświaty, kultury, zdrowia, spraw socjalnych i bezpieczeństwa publicznego w składzie:

1. Domoń Dorotaprzewodniczący
2. Bugajski Zbigniew - z-ca przewodniczącego
3. Gruszka Marian
4. Kański Rafał
5. Kopeć Jan
6. Malec Andrzej
7. Porębski JarosławPowrót