2021

Wersja do druku

Załączone pliki:

XXXIII/146/2021
(SKMBT_C22021031911410.pdf - 2538.936 KB) Data publikacji: 2021-03-19 11:02:53 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok

XXXIII/147/2021
(wpf1220201.pdf - 4426.326 KB) Data publikacji: 2021-03-19 11:05:08 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037

XXXIV/148/2021
(SKMBT_C22021031911480.pdf - 719.524 KB) Data publikacji: 2021-03-19 11:07:18 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Opatowcu na 2021 roku

XXXIV/149/2021
(SKMBT_C22021031911500.pdf - 1775.082 KB) Data publikacji: 2021-03-19 11:09:20 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Opatowcu na 2021 roku

XXXIV/150/2021
(SKMBT_C22021031911520.pdf - 3053.743 KB) Data publikacji: 2021-03-19 11:12:11 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok

XXXIV/151/2021
(SKMBT_C22021031911550.pdf - 624.537 KB) Data publikacji: 2021-03-19 11:14:38 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki

XXXIV/152/2021
(SKMBT_C22021031911580.pdf - 1497.786 KB) Data publikacji: 2021-03-19 11:16:40 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie ustanowienia pomników przyrody

XXXIV/153/2021
(SKMBT_C22021031912000.pdf - 406.241 KB) Data publikacji: 2021-03-19 11:18:15 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

XXXIV/154/2021
(SKMBT_C22021031912040.pdf - 857.72 KB) Data publikacji: 2021-03-19 11:22:02 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

XXXIV/155/2021
(SKMBT_C22021031913190.pdf - 597.156 KB) Data publikacji: 2021-03-19 12:37:32 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

XXXIV/156/2021
(SKMBT_C22021031913200.pdf - 498.672 KB) Data publikacji: 2021-03-19 12:41:35 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

XXXV/157/2021
(SKMBT_C22021050511010.pdf - 2566.246 KB) Data publikacji: 2021-05-05 11:35:09 Redaktor: Bartosz Jasiński

Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2021 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 98

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2021-03-19 10:56:48
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2021-03-19 11:22:34
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2021-05-05 11:35:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony