Konsultacje społeczne dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2022 roku

Wersja do druku

 Podaje się do publicznej wiadomości, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej projekt uchwały dotyczący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2022 roku. Uwagi i opinie powinny być wniesione do Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec w formie pisemnego stanowiska bądź na e-mail Gminy Opatowiec gmina@opatowiec.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji projektów aktów prawa miejscowego” w terminie do dnia 14 lutego 2022 r. Uwagi, opinie zgłoszone do projektów aktów prawa miejscowego są następnie przedkładane Radzie Miejskiej w Opatowcu, która może je uwzględnić przy podejmowaniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje nie są wiążące i nie stanowią podstawy do żądania przez podmiot biorący udział w konsultacjach uwzględnienia jego stanowiska w uchwale podjętej przez Radę Miejską.

 

Konsultacje społeczne dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2022 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 519

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2022-02-01 08:45:48
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2022-02-01 08:50:41
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2022-02-01 08:50:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony