Zarządzenie 114/2020 Burmistrza miasta i Gminy Opatowiec z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec

Wersja do druku

 Zarządzenie Nr 114/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec
z dnia 23 października 2020r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu

Na podstawie art. 33 ust. ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), § 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz.374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493 i 1639) oraz art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), zarządzam co następuje::

                                                                                                § 1.

1. W okresie od 26 października 2020 roku do odwołania ograniczam funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu do wykonania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
2.Wyłączam bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy za wyjątkiem spraw z zakresu :
    a/ wydawania dowodów osobistych,
    b/ wydawania aktów zgonu.
Po uprzednim ustaleniu terminu wizyty mailowo lub telefonicznie.

3.Zalecam mieszkańcom Gminy Opatowiec korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP, drogą mailową na adres: gmina@opatowiec.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 41 3518052.

                                                                                                § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu.

                                                                                                § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                               Burmistrz

                                                                                                                                 Miasta i Gminy Opatowiec
                                                                                                                                     Sławomir Kowalczyk
                                                                                                                                                    -

 

Zarządzenie 114/2020 Burmistrza miasta i Gminy Opatowiec z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 215

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2020-10-23 13:34:04
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2020-10-23 13:34:43
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2020-10-23 13:38:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony