Sprzedaż napojów alkoholowych

Wersja do druku

Sprzedaż napojów alkoholowych:

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku, o obowiązku złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku: pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesieniu opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  1. 37 500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37 500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77 000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wnieść w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty za zezwolenie w wymienionych w ustawie terminach spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy prawa.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy w BS Kielce, O/Nowy Korczyn nr 48 8493 0004 0170 0300 0404 0001

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1801

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-23 13:47:12
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2012-01-23 14:01:31
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2020-03-23 13:15:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony