Wybory samorządowe 2018

Zarządzenie nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (obwieszczenie)

Informacja o urzędniku wyborczym na terenie gminy Gnojno

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (obwieszczenie)

Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojno o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Starosty Buskiego o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o okręgach wyborczych

Skład Gminnej Komisji Wyborczej - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnojnie, jej siedzibie i pełnionych dyżurach

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gnojnie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłaszania listy kandydatów na radnych  w okręgu wyborczym nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojno o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ...

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego (strona PKW)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnojnie o przyznanych numerach dla list kandydatów

Platforma WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 - gmina Gnojno (okręgi, obwody, kandydaci itp.)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnojnie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gnojno

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gnojnie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Gnojno

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Gnojno - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 21.X.2018 r.

Wyniki wyborów Wójta Gminy Gnojno (protokół Gminnej Komisji Wyborczej)

Wyniki wyborów do Rady Gminy Gnojno (protokół Gminnej Komisji Wyborczej)

Wyniki wyborów samorządowych w gminie Gnojno (wizualizacja na platformie wyborczej)

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Buskiego (protokół)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze woj. świętokrzyskiego (wyciąg)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I o wynikach wyborów do rad na obszarze woj. świętokrzyskiego (wyciąg)


Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl