2009
  

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXVIII/122/09 z dnia 14 stycznia 2009r. (Uchwala_nr_XXVIII_122_09.doc - 73.216 KB)
Data publikacji: 2009-01-21 07:59:11 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na rok 2009.
Uchwała Nr XXVIII/123/09 z dnia 14 stycznia 2009r. (Uchwala_nr_XXVIII_123_09.doc - 116.224 KB)
Data publikacji: 2009-01-21 08:57:22 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę GNOJNO
Uchwała Nr XXVIII/124/09 z dnia 05 lutego 2009r. (Uchwala_Nr_XXVIII_124_09.pdf - 7291.581 KB)
Data publikacji: 2009-02-18 08:20:53 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2009 rok
Uchwała Nr XXVIII/125/09 z dnia 05 lutego 2009r. (Uchwala_Nr_XXVIII_125_09.pdf - 405.097 KB)
Data publikacji: 2009-02-18 08:24:57 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXVIII/126/09 z dnia 05 lutego 2009r. (Uchwala_Nr_XXVIII_126_09.pdf - 422.984 KB)
Data publikacji: 2009-02-18 08:27:15 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXVIII/127/09 z dnia 05 lutego 2009r. (Uchwala_Nr_XXVIII_127_09.pdf - 395.477 KB)
Data publikacji: 2009-02-18 08:29:40 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXVIII/128/09 z dnia 05 lutego 2009r. (Uchwala_Nr_XXVIII_128_09.pdf - 426.831 KB)
Data publikacji: 2009-02-18 08:31:38 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXIX/129/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_129_09.PDF - 246.685 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:34:29 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gnojno na lata 2008-2015"
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/129/09 (POS.pdf - 446.521 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:41:21 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: Program Ochrony Środowiska
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/129/09 (PGO.pdf - 478.628 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:42:52 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: Plan Gospodarki Odpadami
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/129/09 (Mapa_.pdf - 25133.473 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:57:38 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: Mapa
Uchwała Nr XXIX/130/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_130_09.pdf - 3587.774 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 14:07:30 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009.
Uchwała NR XXIX/131/09 z dnia 19 marca 2007r. (Uchwala_nr_XXIX_131_09.PDF - 252.817 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 14:11:50 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów.
Uchwała Nr XXIX/132/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_132_09.pdf - 421.516 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 14:17:27 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Uchwała Nr XXIX/133/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_133_09.pdf - 1327.31 KB)
Data publikacji: 2009-03-27 10:22:10 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
Uchwała Nr XXIX/134/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_134_09.pdf - 410.281 KB)
Data publikacji: 2009-03-27 10:23:47 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXIX/135/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_135_09.pdf - 397.874 KB)
Data publikacji: 2009-03-27 10:28:47 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXIX/136/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_136_09.PDF - 207.623 KB)
Data publikacji: 2009-03-27 10:32:41 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXIX/137/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_137_09.pdf - 682.967 KB)
Data publikacji: 2009-03-27 10:34:43 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXIX/138/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_138_09.pdf - 327.186 KB)
Data publikacji: 2009-03-27 10:36:07 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXIX/139/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_139_09.pdf - 252.576 KB)
Data publikacji: 2009-03-27 10:37:32 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXIX/140/09 z dnia 19 marca 2009r. (Uchwala_nr_XXIX_140_09.pdf - 302.234 KB)
Data publikacji: 2009-03-27 10:38:54 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie uzupełnienia składu Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXX/141/09 z dnia 2 kwietnia 2009r. (Uchwala_nr_XXX_141_09.pdf - 512.91 KB)
Data publikacji: 2009-04-15 08:38:46 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
Uchwała Nr XXXI/142/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXI_142_09.pdf - 385.314 KB)
Data publikacji: 2009-05-07 12:49:52 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
Uchwała Nr XXXI/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXI_143_09.pdf - 119.818 KB)
Data publikacji: 2009-05-07 12:52:05 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie udostępnienia na potrzeby ogółu społeczności lokalnej boiska do gry w piłkę nożną planowanego do budowy przy Szkole Podstawowej w Gnojnie
Uchwała Nr XXXI/144/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXI_144_09.pdf - 211.751 KB)
Data publikacji: 2009-05-07 12:53:19 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko Zdrój
Uchwała Nr XXXI/145/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXI_145_09.pdf - 368.576 KB)
Data publikacji: 2009-05-07 12:55:40 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania o odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
Uchwała Nr XXXI/146/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXI_146_09.pdf - 218.063 KB)
Data publikacji: 2009-05-07 13:08:17 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gnojno oraz zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów tego pogrzebu
Uchwała Nr XXXI/147/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXI_147_09.pdf - 999.875 KB)
Data publikacji: 2009-05-07 13:10:11 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę GNOJNO
Uchwała Nr XXXI/148/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXI_148_09.pdf - 143.073 KB)
Data publikacji: 2009-05-07 13:12:52 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gnojno do realizacji projektu pt: "Baśniowo-Językowa Akademia Przedszkolaka- alternatywa edukacja przedszkola dzieci w wieku 3-5 lat"
Uchwała Nr XXXI/149/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXI_149_09.pdf - 156.127 KB)
Data publikacji: 2009-05-07 13:15:19 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr XXXII/150/09 z dnia 6 maja 2009 roku. (Uchwala_nr_XXXII_150_09.PDF - 49.855 KB)
Data publikacji: 2009-05-19 10:55:41 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie przystąpienia do projektu "e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
Uchwała Nr XXXIII/151/09 z dnia 23 czerwca 2009r. (Uchwala_nr_XXXIII_151_09.pdf - 10099.907 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 10:54:05 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
Uchwała Nr XXXIII/152/09 z dnia 23 czerwca 2009r. (Uchwala_nr_XXXIII_152_09.pdf - 2026.921 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 10:58:14 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
Uchwała Nr XXXIII/153/09 z dnia 23 czerwca 2009r. (Uchwala_nr_XXXIII_153_09.pdf - 1953.923 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 11:02:49 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.
Uchwała Nr XXXIV/154/09 z dnia 03 sierpnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXIV_154_09.pdf - 2066.554 KB)
Data publikacji: 2009-08-10 10:34:38 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
Uchwała Nr XXXIV/155/09 z dnia 03 sierpnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXIV_155_09.pdf - 538.286 KB)
Data publikacji: 2009-08-10 10:36:07 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze
Uchwała Nr XXXIV/156/09 z dnia 03 sierpnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXIV_156_09.pdf - 554.149 KB)
Data publikacji: 2009-08-10 10:38:11 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze.
Uchwała Nr XXXV/157/09 z dnia 10 września 2009r. (Uchwala_nr_XXXV_157_09.pdf - 6105.191 KB)
Data publikacji: 2009-09-22 10:05:27 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
Uchwała Nr XXXVI/158/09 z dnia 29 września 2009r. (Uchwala_nr_XXXVI_158_09.pdf - 599.667 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:23:09 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/144/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko - Zdrój
Uchwała Nr XXXVI/159/09 z dnia 29 września 2009r. (Uchwala_nr_XXXVI_159_09.pdf - 591.848 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:24:59 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego na zakup samochodu do przewozu osób chorych do Stacji Dializ
Uchwała Nr XXXVI/160/09 z dnia 29 września 2009r. (Uchwala_nr_XXXVI_160_09.pdf - 567.422 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:32:53 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXXVI/161/09 z dnia 29 września 2009r. (Uchwala_nr_XXXVI_161_09.pdf - 1256.886 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:41:45 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, przypadających Gminie Gnojno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Uchwała Nr XXXVI/162/09 z dnia 29 września 2009r. (Uchwala_nr_XXXVI_162_09.pdf - 655.259 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:45:59 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Gnojno do stowarzyszenia "LGD Świętokrzyski Karp" i udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Wawszczyk do pełnego reprezentowania Gminy Gnojno w Stowarzyszeniu "LGD Świętokrzyski Karp"
Uchwała Nr XXXVI/163/09 z dnia 29 września 2009r. (Uchwala_nr_XXXVI_163_09.pdf - 5028.926 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:50:08 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
Uchwała Nr XXXVII/164/09 z dnia 17 listopada 2009r. (Uchwala_nr_XXXVII_164_09.pdf - 1887.193 KB)
Data publikacji: 2009-11-24 14:47:00 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
Uchwała Nr XXXVII/166/09 z dnia 17 listopada 2009r. (Uchwala_nr_XXXVII_166_009.pdf - 704.997 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:00:19 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXVII/167/09 z dnia 17 listopada 2009r. (Uchwala_nr_XXXVII_167_09.pdf - 1669.958 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:02:46 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/168/09 z dnia 17 listopada 2009r. (Uchwala_nr_XXXVII_168_09.pdf - 727.838 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:07:28 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/169/09 z dnia 17 listopada 2009r. (Uchwala_nr_XXXVII_169_09.pdf - 498.78 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:10:42 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXXVII/170/09 z dnia 17 listopada 2009r. (uchwala_nr_XXXVII_170_09.pdf - 499.899 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:13:32 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie opłaty za dostarczoną energię cieplną wytwarzaną przez kotłownie jednostek organizacyjnych gminy
Uchwała Nr XXXVII/171/09 z dnia 17 listopada 2009r. (Uchwala_nr_XXXVII_171_09.pdf - 603.825 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:17:16 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego
Uchwała Nr XXXVII/172/09 z dnia 17 listopada 2009r. (Uchwala_nr_XXXVII_172_09.pdf - 541.428 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:28:53 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego
Uchwała Nr XXXVII/173/09 z dnia 17 listopada 2009r. (Uchwala_nr_XXXVII_173_09.pdf - 534.141 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 09:36:51 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charkterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gnojno
Uchwała Nr XXXVII/165/09 z dnia 17 listopada 2009r. (Uchwala_nr_XXXVII_165_09.pdf - 456.13 KB)
Data publikacji: 2009-11-27 10:26:59 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXXVIII/175/09 z dnia 29 grudnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXVIII_175_09.pdf - 3255.966 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 08:39:27 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr XXXVIII/176/09 z dnia 29 grudnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXVIII_176_09.pdf - 2023.393 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 08:42:37 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zbycia środka trwałego
Uchwała Nr XXXVIII/177/09 z dnia 29 grudnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXVIII_177_09.pdf - 2183.495 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 08:49:06 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie nabycia na rzecz Gminy Gnojno nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków
Uchwała NR XXXVIII/174/09 z dnia 29 grudnia 2009r. (Uchwala_nr_XXXVIII_174_09.pdf - 5268.37 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 13:06:25 Redaktor: Bożena Wawszczyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl