2010 rok
Uchwały Rady Gminy w Opatowcu uchwalone w 2010 roku

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXII/159/2010 (XXXII.159.2010.pdf - 111.006 KB)
Data publikacji: 2010-02-05 10:20:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przedłużenia terminu likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie
Uchwała Budżetowa 2010 (Uchwala.XXXII.154.2010.2010-01-27.pdf - 947.04 KB)
Data publikacji: 2010-02-25 10:33:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: UCHWAŁA NR XXXII/154/2010 RADY GMINY W OPATOWCU z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
XXXIII/155/2010 (155-2010.pdf - 3125.671 KB)
Data publikacji: 2010-03-04 10:01:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2010 rok.
XXXII/156/2010 (156-2010.pdf - 1154.629 KB)
Data publikacji: 2010-03-04 10:04:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
XXXII/157/2010 (157-2010.pdf - 1121.657 KB)
Data publikacji: 2010-03-04 10:06:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Opatowcu na rok 2010.
XXXII/158/2010 (158-2010.pdf - 456.671 KB)
Data publikacji: 2010-03-04 10:08:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Opatowcu gmina Opatowiec.
XXXIII/160/2010 (160-2010.pdf - 928.588 KB)
Data publikacji: 2010-03-04 10:10:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok
XXXIII/161/2010 (161-2010.pdf - 379.634 KB)
Data publikacji: 2010-03-04 10:11:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wezwania Prokuratury Rejonowej w Pińczowie do uchylenia uchwały
XXXIII/162/2010 (162-2010.pdf - 1390.685 KB)
Data publikacji: 2010-03-04 10:13:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010
XXXV/163/2010 (163-2010.pdf - 247.774 KB)
Data publikacji: 2010-05-17 23:55:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
XXXV/164/2010 (164-2010.pdf - 479.276 KB)
Data publikacji: 2010-05-17 23:57:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
XXXV/165/2010 (165-2010.pdf - 1357.781 KB)
Data publikacji: 2010-05-17 23:59:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Senisławice gmina Opatowiec
XXXV/166/2010 (166-2010.pdf - 216.891 KB)
Data publikacji: 2010-05-18 00:03:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego "Nida 2000"
XXXV/167/2010 (167-2010.pdf - 326.018 KB)
Data publikacji: 2010-05-18 00:06:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie terminu likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie
XXXVI/168/2010 (168-2010.pdf - 61.24 KB)
Data publikacji: 2010-09-09 14:37:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
XXXVI/169/2010 (169!.pdf - 1517.445 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 09:43:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
XXXVII/170/2010 (170!.pdf - 543.886 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 09:46:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
XXXVII/1710/2010 (171!.pdf - 585.226 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 09:49:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie uchwalenia "Planu ochrony środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Opatowiec"
XXXVIII/172/2010 (172!.pdf - 2889.81 KB)
Data publikacji: 2010-09-23 10:02:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
XXXVIII/173/2010 (173!.pdf - 227.396 KB)
Data publikacji: 2010-09-23 10:03:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu
XXXVIII/1743/2010 (174!.pdf - 305.772 KB)
Data publikacji: 2010-09-23 10:04:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
XXXVIII/175/2010 (175!.pdf - 1396.853 KB)
Data publikacji: 2010-09-23 10:07:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
XXXVIII/176/2010 (176!.pdf - 194.853 KB)
Data publikacji: 2010-09-23 10:08:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie uchylenia uchwał własnych
XXXVIII/177/2010 (177!.pdf - 219.55 KB)
Data publikacji: 2010-09-23 10:11:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany w Statucie Związku Międzygminnego "NIDA 2000"
XXXVIII/1787/2010 (178!.pdf - 243.007 KB)
Data publikacji: 2010-09-23 10:12:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Senisławice gmina Opatowiec na lata 2010-2017
XXXVIII/179/2010 (179!.pdf - 222.958 KB)
Data publikacji: 2010-09-23 10:14:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Opatowiec do Organizacji Turystycznej "Szlak Jagielloński"
XXXVIII/180/2010 (180!.pdf - 191.929 KB)
Data publikacji: 2010-09-23 10:17:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze 3 lata gruntu położonego miejscowości Krzczonów
XXXIX/181/2010 (181-2010.pdf - 872.748 KB)
Data publikacji: 2010-11-05 13:20:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
XXXIX/182/2010 (XXXIX-182-2010.pdf - 376.904 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 11:52:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia zasad najmu....
XXXIX/183/2010 (XXXIX-183-2010.pdf - 167.894 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 11:53:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie uchylenia uchwały własnej
XL/184/2010 (XL-184-2010.pdf - 1672.14 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 11:56:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna gmina Opatowiec na lata 2010-2017
XL/185/2010 (XL-185-2010.pdf - 458.025 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 12:42:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
XL/186/2010 (XL-186-2010.pdf - 346.733 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 12:44:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego położonej w miejscowości Opatowiec gm.Opatowiec
XL/187/2010 (XL-187-2010.pdf - 376.905 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 12:46:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Opatowiec na grunt stanowiący własność osób fizycznych
XL/188/2010 (XL-188-2010!.pdf - 67.311 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 13:06:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
I/1/2010 (I-1-2010r.pdf - 153.398 KB)
Data publikacji: 2010-12-10 08:08:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: Uchwała z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec
I/2/2010 (I-2-2010r.pdf - 159.176 KB)
Data publikacji: 2010-12-10 08:10:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: Uchwała z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec
I/3/2010 (I-3-2010r.pdf - 377.586 KB)
Data publikacji: 2010-12-10 08:11:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: Uchwała z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
III/4/2010 (III-4-2010.pdf - 412.808 KB)
Data publikacji: 2010-12-17 07:25:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
III/5/2010 (III-5-2010.pdf - 386.546 KB)
Data publikacji: 2010-12-17 07:30:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia warunków płacy i pracy Wójta Gminy
III/6/2010 (III-6-2010.pdf - 491.695 KB)
Data publikacji: 2010-12-17 07:33:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie stawek podatku od nieruchomości
III/7/2010 (III-7-2010.pdf - 242 KB)
Data publikacji: 2010-12-17 07:37:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyłonienia przedstawicieli Gminy Opatowiec do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na okres kadencji 2010-2014.
III/8/2010 (III-8-2010.pdf - 227.031 KB)
Data publikacji: 2010-12-17 07:41:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej Nr I/3/2010 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
III/9/2010 (III-9-2010.pdf - 167.049 KB)
Data publikacji: 2010-12-17 07:42:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
IV/10/2010 (IV-10-2010.pdf - 859.848 KB)
Data publikacji: 2011-01-05 13:59:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie rocznego Planu pracy Rady Gminy Opatowiec
IV/11/2010 (IV-11-2010.pdf - 1381.375 KB)
Data publikacji: 2011-01-05 14:01:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2011 rok
IV/12/2010 (IV-12-2010.pdf - 1368.17 KB)
Data publikacji: 2011-01-05 11:11:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
IV/13/2010 (IV-13-2010.pdf - 205.722 KB)
Data publikacji: 2011-01-05 14:04:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały własnej Nr I/3/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
IV/14/2010 (IV-14-2010.pdf - 844.736 KB)
Data publikacji: 2011-01-05 14:06:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
IV/15/2010 (IV-15-2010.pdf - 221.436 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 14:53:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl