2010
Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec w 2010 roku

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 1/2010 (zNr1.pdf - 229.624 KB)
Data publikacji: 2010-01-29 13:01:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji do przejęcia majątku i dokumentacji zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opatowcu
Zarządzenie Nr 2/2010 (zNr2.pdf - 501.055 KB)
Data publikacji: 2010-01-29 13:02:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale użytkowe
Zarządzenie Nr 3/2010 (zNr3.pdf - 509.578 KB)
Data publikacji: 2010-05-17 08:08:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok
Zarządzenie Nr 4/2010 (zNr4.pdf - 314.816 KB)
Data publikacji: 2010-05-17 08:10:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
Zarządzenie Nr 5/2010 (zNr5.pdf - 282.185 KB)
Data publikacji: 2010-05-17 08:12:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok.
Zarządzenie Nr 6/2010 (zNr6.pdf - 669.985 KB)
Data publikacji: 2010-05-17 08:13:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 7/2010 (zzNr7.pdf - 436.074 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 10:53:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010rok
Zarządzenie Nr 8/2010 (zzNr8.pdf - 256.896 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 10:55:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok
Zarządzenie Nr 9/2010 (zzNr9.pdf - 187.925 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 10:55:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji
Zarządzenie Nr 10/2010 (z10.pdf - 447.685 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 11:39:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 11/2010 (zz11.pdf - 203.502 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 11:40:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 12/2010 (z12.pdf - 472.661 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 11:41:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 13/2010 (z13.pdf - 192.324 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 11:43:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji do spraw związanych z szacowaniem szkód powstałych w wyniku powodzi.
Zarządzenie Nr 14/2010 (z14.pdf - 525.794 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 11:44:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 15/2010 (z15.pdf - 176.812 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 11:45:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji ds.szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy
Zarządzenie Nr 16/2010 (z16.pdf - 220.78 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 11:46:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania lidera Gminnego odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie Gminy Opatowiec
Zarządzenie Nr 17/2010 (z17.pdf - 440.253 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 11:47:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 18/2010 (z18.pdf - 490.005 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 11:48:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 19/2010 (z19.pdf - 231.691 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 11:49:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010roku
Zarządzenie Nr 20/2010 (zz20-2010.pdf - 707.063 KB)
Data publikacji: 2010-06-11 12:29:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 21/2010 (21z.pdf - 1251.914 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 12:38:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów w Urzędzie Gminy w Opatowcu określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
Zarządzenie Nr 22/2010 (22z.pdf - 970.35 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:20:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników w Urzędzie Gminy w Opatowcu
Zarządzenie Nr 22A/2010 (22Az.pdf - 177.194 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:23:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 23/2010 (23z.pdf - 465.094 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:30:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 24/2010 (24z.pdf - 295.594 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:32:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 25/2010 (25z.pdf - 470.16 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:35:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy w 2010 roku
Zarządzenie Nr 26/2010 (26z.pdf - 444.252 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:37:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 26A/2010 (26Az.pdf - 221.614 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:41:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie Nr 27/2010 (27z.pdf - 211.83 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:43:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 28/2010 (28z.pdf - 255.394 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:45:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 29/2010 (29.pdf - 440.942 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:47:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 30/2010 (30z.pdf - 543.045 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:48:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 31/2010 (31z.pdf - 472.598 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:50:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 32/2010 (32z.pdf - 370.292 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:51:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 33/2010 (33z.pdf - 371.689 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:53:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 34/2010 (34z.pdf - 375.628 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:54:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 35/2010 (35z.pdf - 200.596 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:56:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Opatowcu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Zarządzenie Nr 36/2010 (36z.pdf - 257.3 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 13:58:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 37/2010 (37z.pdf - 336.398 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 14:00:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 38/2010 (38z.pdf - 505.843 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 14:01:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 39/2010 (39z.pdf - 724 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 14:02:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 40/2010 (40z.pdf - 311.862 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 14:03:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 41/2010 (41z.pdf - 492.954 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 14:04:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 42/2010 (42z.pdf - 321.515 KB)
Data publikacji: 2010-09-10 14:05:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie 44/2010 (44-2010.pdf - 210.828 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:22:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Zarządzenie 454/2010 (45-2010.pdf - 1545.028 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:26:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Gminy w Opatowcu.
Zarządzenie 46/2010 (46-2010.pdf - 393.752 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:27:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zasad oceny pracowników i jednostki przez patentów
Zarządzenie 47/2010 (47-2010.pdf - 845.032 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:28:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zasad planowania szkoleń w Urzędzie Gminy w Opatowcu
Zarządzenie 48/2010 (48-2010.pdf - 1188.256 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:30:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Gminy w Opatowcu
Zarządzenie 48A/2010 (48A-2010.pdf - 232.7 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:32:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Odbiorczej dla odbioru końcowego etapu I robót budowlanych pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów gm.Opatowiec"
Zarządzenie 49/2010 (49-2010.pdf - 781.718 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:33:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie 50/2010 (50-2010.pdf - 203.519 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:35:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Odbiorczej dla odbioru końcowego robót pn:"Remont alejek w parku w Opatowcu"
Zarządzenie 51/2010 (51-2010.pdf - 364.367 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:36:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie 52/2010 (52-2010.pdf - 368.82 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:37:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie Nr 53/2010 (z53-2010.pdf - 775.824 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:09:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 54/2010 (z54-2010.pdf - 507.654 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:16:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 55/2010 (z55-2010.pdf - 467.411 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:17:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 56/2010 (z56-2010.pdf - 424.534 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:18:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 57/2010 (z57-2010.pdf - 213.191 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:20:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok
Zarządzenie Nr 58/2010 (z58-2010.pdf - 412.277 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:21:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 59/2010 (z59-2010.pdf - 194.339 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:23:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016
Zarządzenie Nr 60/2010 (z60-2010.pdf - 710.454 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:25:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok
Zarządzenie Nr 61/2010 (z61-2010.pdf - 708.53 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:26:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok
Zarządzenie Nr 62/2010 (z62-2010.pdf - 395.127 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:28:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zasad rejestrowania umów w Urzędzie Gminy w Opatowcu
Zarządzenie Nr 63/2010 (z63-2010.pdf - 686.695 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:30:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu
Zarządzenie Nr 64/2010 (z64-2010.pdf - 240.23 KB)
Data publikacji: 2010-11-29 09:31:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w spraw zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 65/2010 (z-65-2010.pdf - 216.562 KB)
Data publikacji: 2010-12-03 12:01:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn:Zagospodarowanie rynku w Opatowcu poprzez estetyczne i funkcjonalne urządzenie zieleni publicznej".
Zarządzenie Nr 66/2010 (Z66-2010.pdf - 66.531 KB)
Data publikacji: 2010-12-03 12:02:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu sprzętu i ewentualnego ich przeklasyfikowania i wybrakowania w magazynie OC Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 67/2010 (z67-2010.pdf - 198.9 KB)
Data publikacji: 2010-12-06 11:23:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Lidera Gminnego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
Zarządzenie Nr 68/2010 (z68-2010.pdf - 188.768 KB)
Data publikacji: 2010-12-14 08:23:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 69/2010 (z69-2010.pdf - 220.187 KB)
Data publikacji: 2010-12-14 08:26:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn:"Roboty remontowo-budowlane świetlicy wiejskie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rogów".
Zarządzenie 43/2010 (43-2010.pdf - 441.71 KB)
Data publikacji: 2010-10-26 09:21:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Zarządzenie 70/2010 (z70-2010.pdf - 252.154 KB)
Data publikacji: 2010-12-20 14:16:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy.
Zarządzenie 71/2010 (z71-2010.pdf - 523.753 KB)
Data publikacji: 2010-12-23 10:50:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie 72/2010 (z72-2010.pdf - 147.632 KB)
Data publikacji: 2010-12-23 10:52:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego ofertowego na dzierżawę gruntu
Zarządzenie 73/2010 (z73-2010.pdf - 392.343 KB)
Data publikacji: 2011-01-03 07:32:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału,paliwa i materiałów na stanie.
Zarządzenie 74/2010 (z74-2010.pdf - 166.016 KB)
Data publikacji: 2011-01-03 07:33:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania.
Zarządzenie 75/2010 (z75-2010.pdf - 1122.842 KB)
Data publikacji: 2011-01-05 13:37:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu.
Zarządzenie 76/2010 (z76-2010.pdf - 315.283 KB)
Data publikacji: 2011-01-05 13:38:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Zarządzenie 77/2010 (z77-2010.pdf - 453.354 KB)
Data publikacji: 2011-01-05 13:39:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
Zarządzenie Nr 1a/2010 (1a-2010.pdf - 42.067 KB)
Data publikacji: 2011-11-24 09:44:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia zużycia paliwa samochodu marki "Szaron" nr rejestracyjny TKA V933
Zarządzenie Nr 2A/2010 (2a-2010.pdf - 34.405 KB)
Data publikacji: 2011-11-24 09:46:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: zmieniające zarządzenie Nr 6A/2009 w sprawie powołonia Zespołu Projektowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zarządzenie Nr 19A/2010 (19a-2010.pdf - 29.161 KB)
Data publikacji: 2011-11-24 09:47:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia stawek za pracę sprzetu budowlanego
Zarządzenie Nr 34a/2010 (34a-2010.pdf - 40.317 KB)
Data publikacji: 2011-11-24 09:50:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 54A/2010 (54a-2010.pdf - 35.283 KB)
Data publikacji: 2011-11-24 09:54:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 66A/2010 (66a-2010.pdf - 41.828 KB)
Data publikacji: 2011-11-24 09:56:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samooceny
Zarządzenie Nr 78/2010 (78-2010.pdf - 43.974 KB)
Data publikacji: 2011-11-24 09:59:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.zarządzenie Nr 1a/2002 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 31 stycznia 2002 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl