Archiwum przetargw

Opublikowany: 2021-03-19 09:57:33
Wygas: 2021-05-06

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Gnojno

Opublikowany: 2021-03-12 10:39:00
Wygas: 2021-04-03

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday pooonych w miejscowoci Bugaj

Opublikowany: 2021-03-03 11:34:16
Wygas: 2021-04-03

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2021-02-24 15:27:26
Wygas: 2021-03-24

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2021-02-24 15:26:03
Wygas: 2021-03-24

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2021-02-23 13:53:23
Wygas: 2021-03-23

Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych na 2021r.

Opublikowany: 2020-12-09 11:20:01
Wygas: 2021-01-09

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-12-07 12:52:49
Wygas: 2021-01-07

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach".

Opublikowany: 2020-12-01 15:22:10
Wygas: 2020-12-09

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-12-01 15:02:24
Wygas: 2020-12-09

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-11-26 14:39:23
Wygas: 2020-12-07

Szkoa Podstawowa w Raczycach ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach”

Opublikowany: 2020-11-25 14:35:49
Wygas: 2020-12-09

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Odbir i transport zmieszanych odpadw komunalnych oraz odpadw segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych z terenu Gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-10-07 09:20:51
Wygas: 2020-11-07

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. " Zakup energii elektrycznej na 2021 rok dla gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-10-01 13:37:52
Wygas: 2020-10-06

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Zakup energii elektrycznej na 2021 rok dla gminy Gnojno”.

Opublikowany: 2020-09-29 11:50:56
Wygas: 2020-10-06

Modyfikacja i wyjanienie treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Zakup energii elektrycznej na 2021 rok dla gminy Gnojno”.

Opublikowany: 2020-09-28 11:19:15
Wygas: 2020-10-06

" Zakup energii elektrycznej na 2021 rok dla gminy Gnojno”

Opublikowany: 2020-09-18 14:49:02
Wygas: 2020-10-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko- adowarki w opcj wykupu”

Opublikowany: 2020-09-15 11:22:27
Wygas: 2020-10-15

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Opublikowany: 2020-09-09 14:12:06
Wygas: 2020-09-18

Informacja o zmianie ogoszenia na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko- adowarki w opcj wykupu”

Opublikowany: 2020-09-09 14:05:20
Wygas: 2020-09-18

Modyfikacja treci SIWZ w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie zadania pn.„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko- adowarki w opcj wykupu”


znalezionych: 592 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>