Redakcja Biuletynu

Redaktor gwny Buletynu

Boena Wawszczyk
41 353 20 38 w. 31
41 353 20 38
b.wawszczyk@gnojno.eu

Redakcja Buletynu

ukasz Chodr
41 3532038

Maria Patek
413532038 w. 24

Elbieta Korzec
413532001

Kamila Stachowicz
41 353 20 38 w. 27
k.stachowicz.gnojno.eu

Karolina Sotysiak
413532038
k.soltysiak@gnojno.eu