Procedury załatwiania spraw

Wersja do druku


 

 

 

 

W przypadku przesyłania wniosków i podań drogą elektroniczną (e-mail) dokumenty  muszą być podpisane ważnym  kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. przypadku jego braku   odpis lub zaświadczenie wysyłane są do Urzędu  najbliższego ze względu zamieszkania wnioskodawcy. Osoba wnioskująca otrzymuje jednocześnie zawiadomienie gdzie i na jakich warunkach może odebrać dokument.


 

 

 

 

 

 

Ewidencja ludności

Sprzedaż napojów alkoholowych

Działalność gospodarcza

Referat_Finansowy

Podatki i opłaty lokalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu

Wydawanie_dowodów_osobistych

Opłata_skarbowa

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych - Pomoc de minimis

Odpady Komunalne

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 88143

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2011-08-02 14:46:48
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2011-08-02 14:50:21
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2019-01-16 12:09:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony