Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-06-03 14:46:47
Wygasł: 2020-07-01

„Przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego w Opatowcu i Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie"

Opublikowany: 2020-06-03 13:35:33
Wygasł: 2020-06-24

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów, gmina Opatowiec w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2020-05-21 07:48:17
Wygasł: 2020-05-29

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Krzczonowie

Opublikowany: 2020-05-13 22:34:32
Wygasł: 2020-05-21

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Opatowiec

Opublikowany: 2020-02-03 14:42:00
Wygasł: 2020-02-19

Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na toalety i pomieszczenia magazynowe.

Opublikowany: 2020-01-30 14:55:29
Wygasł: 2020-02-17

Remont polegający na przebudowie pomieszczeń, rozbudowie infrastruktury, robotach rozbiórkowych, montażowych i ziemnych, przebudowie i rozbudowie zadaszenia zewnętrznego w postaci sceny oraz wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu.

Opublikowany: 2020-01-27 14:07:42
Wygasł: 2020-02-03

Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż małej infrastruktury rekreacyjnej, miejscowość Kamienna”.

Opublikowany: 2020-01-27 14:07:47
Wygasł: 2020-02-03

Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż małej infrastruktury rekreacyjnej, miejscowość Rogów”.

Opublikowany: 2019-12-16 08:30:19
Wygasł: 2020-01-20

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mistrzowice.

Opublikowany: 2019-11-29 14:41:11
Wygasł: 2019-12-09

Udzielenie Gminie Opatowiec kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 PLN

Opublikowany: 2019-09-11 09:21:04
Wygasł: 2019-09-26

Przebudowa drogi w miejscowości Ksany dz. nr 525 od km 0+000 do km 0+134, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwalibogowice nr 357038 T od km 0+000 do km 0+205

Opublikowany: 2019-08-06 16:57:27
Wygasł: 2019-08-14

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY OPATOWIEC W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Opublikowany: 2019-05-22 15:25:12
Wygasł: 2019-05-30

„Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku”

Opublikowany: 2019-04-25 13:40:13
Wygasł: 2019-05-17

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opatowiec

Opublikowany: 2019-04-08 15:21:31
Wygasł: 2019-04-17

Rozgraniczenie nieruchomości nr 396 położonej w miejscowości Podskale uregulowanej w księdze wieczystej KW 21404 z nieruchomością sąsiednią nr 438 położonej w miejscowości Podskale uregulowanej w księdze wieczystej KW 15219 oraz nr 461 położoną w miejscowości Podskale uregulowana decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak SPN.IV.7532.183.2017

Opublikowany: 2019-03-28 15:28:02
Wygasł: 2019-04-15

Remont drogi gminnej nr 357016 T Podskale - Kobiela od km 0+000 do km 0+681

Opublikowany: 2019-03-25 15:39:38
Wygasł: 2019-04-09

Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie

Opublikowany: 2019-03-07 12:11:42
Wygasł: 2019-03-22

Remont drogi gminnej nr 357015 T od km 0+800 do km 1+620, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobiela dz. nr 75/3 od km 0+000 do km 0+650, Remont drogi gminnej nr 357027 T w miejscowości Kocina dz. nr 388/2 od km 0+535 do km 1+012, Remont drogi gminnej nr 357072 T Mistrzowice - Królewice od km 0+401 do km 0+707 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r.

Opublikowany: 2019-02-26 12:12:04
Wygasł: 2019-03-04

Sprzedaż drzewa na pniu w miejscowości Ksany, obręb 0010 Ksany, nr działki 573.

Opublikowany: 2019-02-25 12:46:19
Wygasł: 2019-03-04

Oferta na Organizacja obozu naukowego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczących w projekcie „TIK? TAK!”


znalezionych: 168 na 9 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna >>>