Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OPATOWIEC WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Opublikowany:
Wygasł:

Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Opatowcu

Opublikowany:
Wygasł:

Wójt Gminy Opatowiec informuje , iż na dzień 22.06.2012r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow.0.89ha w miejscowości Kocina.

Opublikowany:
Wygasł:

Wójt Gminy Opatowiec informuje , iż na dzień 11.05.2012r. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow.0.89ha w miejscowości Kocina.

Opublikowany:
Wygasł:

Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu (Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec)

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa węgla, koksu i miału do budynków: Urzędu Gminy w Opatowcu, Domu Kultury w Opatowcu, Zespołu Szkół w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz budynku mienia gminnego w Krzczonowie

Opublikowany:
Wygasł:

Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu (Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec)

Opublikowany:
Wygasł:

Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa węgla, koksu i miału do budynków: Urzędu Gminy w Opatowcu, Domu Kultury w Opatowcu, Zespołu Szkół w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz budynku mienia gminnego w Krzczonowie

Opublikowany:
Wygasł:

Udzielenie w 2011 r. kredytu długoterminowego w wysokości 1.614.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Opublikowany:
Wygasł:

Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu (Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec)

Opublikowany:
Wygasł:

Modernizacja drogi gminnej nr 002584 T relacji Podskale -Kobiela we wsi Rogów

Opublikowany:
Wygasł:

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec

Opublikowany:
Wygasł:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE OPATOWIEC

Opublikowany:
Wygasł:

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Senisławice

Opublikowany:
Wygasł:

II PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY na dzierżawę działek nr 120 o pow. 0,75ha i 158 o pow. 0.25ha położonych we wsi Chwalibogowice stanowiących własność Gminy Opatowiec na podstawie KW 37 671 z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę działek

Opublikowany:
Wygasł:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg na: REMONT ALEJEK W PARKU W OPATOWCU

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów w Gminie Opatowiec


znalezionych: 164 na 9 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna >>>