Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

Remont dróg gminnych w miejscowościach Kamienna dz. Nr 355 od km 0+440 do km 0+790; Kęsów – Piotrkowice nr 357023T od km 0+746 do km 1+121 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku.

Opublikowany:
Wygasł:

Remont i wyposażenie świetlic wiejskich, wyposażenie Domu Kultury i zagospodarowanie przestrzeni w Gminie Opatowiec

Opublikowany:
Wygasł:

Remont dróg gminnych w miejscowościach dz. nr 185 Chrustowice - przez wieś od km 0+000 do km 0+620; Kamienna dz. Nr 355 od km 0+440 do km 0+790; Kęsów - Piotrkowice nr 357023T od km 0+746 do km 1+121 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec - ETAP 2

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa dwóch placów zabaw dla dzieci w ramach projektu: Przedszkola systemowe w Gminie Opatowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany:
Wygasł:

Remont dróg gminnych w miejscowościach: Kobiela - Chrustowice - Pruska nr 357028T od km 0+950 do km 1+575; Senisławice - Chwalibogowice dz. Nr 1, 81 od km 0+000 do km 0+835; Charbinowice dz. Nr 25 od km 0+00 do km 0+800; w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Opublikowany:
Wygasł:

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Opatowcu

Opublikowany:
Wygasł:

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa dwóch placów zabaw dla dzieci w ramach projektu: Przedszkola systemowe w Gminie Opatowiec

Opublikowany:
Wygasł:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec

Opublikowany:
Wygasł:

Termomodernizacja obiektów znajdujących się na terenie gminy Opatowiec: Gimnazjum w Opatowcu, Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz Szkoły Podstawowej w Opatowcu

Opublikowany:
Wygasł:

Remont dróg gminnych w miejscowościach: Trębaczów-Rzemienowice nr 357008T, Ksany-Ksany-Góry Chwalibogowickie nr 357025T, Kamienna dz. Nr 335, 347 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Opublikowany:
Wygasł:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Opatowiec w wysokości 1 160 000,00 PLN

Opublikowany:
Wygasł:

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kocina działka nr 225/1 o pow. 0,89 ha

Opublikowany:
Wygasł:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kocina działka nr 225/1 o pow. 0,89 ha

Opublikowany:
Wygasł:

Usługa polegająca na zorganizowaniu wycieczek i wyjazdów dla uczestników zajęć organizowanych w ramach projektów Mierzymy w stronę gwiazd oraz Z wiedzą do Europy

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój

Opublikowany:
Wygasł:

Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektów POKL pt. Mierzymy w stronę gwiazd oraz Z wiedzą do Europy

Opublikowany:
Wygasł:

Remont drogi gminnej w Opatowcu - obwodnica cmentarza


znalezionych: 192 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>