Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-12-01 13:29:14
Wygasł: 2015-12-10

Udzielenie Gminie Opatowiec i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 704.360,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok

Opublikowany: 2015-10-09 11:43:44
Wygasł: 2015-10-23

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach - Wyszogród – Morawianki Nr 357020 T od km 0+000 do km 0+780, Rogów – błonie Nr T 002585 od km 0+000 do km 0+667, Rzemienowice na pagórek dz. nr 36 od km 0+000 do km 0+300 , Ksany – Ksany – Góry Chwalibogowickie Nr 357025 T od km 0+430 do km 0+ 830 ; w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku

Opublikowany: 2015-07-23 15:07:43
Wygasł: 2015-07-31

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Opublikowany: 2015-07-23 13:17:49
Wygasł: 2015-07-31

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Opatowcu

Opublikowany: 2015-07-16 11:42:47
Wygasł: 2015-07-31

Remont dróg gminnych w miejscowościach Charbinowice-Gościniec dz. nr 108 od km 0+000 do km 0+520; Ksany-Chwalibogowice -Kraśniów Nr 357012T od km 1+220 do km 2+200 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku

Opublikowany: 2015-06-08 13:54:18
Wygasł: 2015-06-16

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec

Opublikowany:
Wygasł:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej nr 357028 T Kobiela-Chrustowice-Pruska z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój

Opublikowany:
Wygasł:

Remont dróg gminnych w miejscowościach Kamienna dz. Nr 355 od km 0+440 do km 0+790; Kęsów – Piotrkowice nr 357023T od km 0+746 do km 1+121 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku.

Opublikowany:
Wygasł:

Remont i wyposażenie świetlic wiejskich, wyposażenie Domu Kultury i zagospodarowanie przestrzeni w Gminie Opatowiec

Opublikowany:
Wygasł:

Remont dróg gminnych w miejscowościach dz. nr 185 Chrustowice - przez wieś od km 0+000 do km 0+620; Kamienna dz. Nr 355 od km 0+440 do km 0+790; Kęsów - Piotrkowice nr 357023T od km 0+746 do km 1+121 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec - ETAP 2

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa dwóch placów zabaw dla dzieci w ramach projektu: Przedszkola systemowe w Gminie Opatowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany:
Wygasł:

Remont dróg gminnych w miejscowościach: Kobiela - Chrustowice - Pruska nr 357028T od km 0+950 do km 1+575; Senisławice - Chwalibogowice dz. Nr 1, 81 od km 0+000 do km 0+835; Charbinowice dz. Nr 25 od km 0+00 do km 0+800; w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Opublikowany:
Wygasł:

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Opatowcu

Opublikowany:
Wygasł:

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Opublikowany:
Wygasł:

Budowa dwóch placów zabaw dla dzieci w ramach projektu: Przedszkola systemowe w Gminie Opatowiec

Opublikowany:
Wygasł:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec

Opublikowany:
Wygasł:

Termomodernizacja obiektów znajdujących się na terenie gminy Opatowiec: Gimnazjum w Opatowcu, Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz Szkoły Podstawowej w Opatowcu


znalezionych: 200 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>