Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-02-25 12:46:19
Wygasł: 2019-03-04

Oferta na Organizacja obozu naukowego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczących w projekcie „TIK? TAK!”

Opublikowany: 2018-12-03 13:55:07
Wygasł: 2018-12-11

Udzielenie Gminie Opatowiec kredytu długoterminowego w kwocie 980 000,00 PLN

Opublikowany: 2018-11-14 12:35:29
Wygasł: 2018-11-30

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatowiec”

Opublikowany: 2018-11-05 15:15:49
Wygasł: 2018-11-09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/2018: ZAKUP WYPOSAŻENIA, ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH, MEBLI Do Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie

Opublikowany: 2018-10-24 14:57:20
Wygasł: 2018-10-31

Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Przedszkole Przyszłości

Opublikowany: 2018-10-23 11:26:50
Wygasł: 2018-10-30

Organizacja wycieczek edukacyjnych

Opublikowany: 2018-09-13 18:19:00
Wygasł: 2018-09-20

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego ze zbiornikiem 1000 litrów dla OSP Opatowiec

Opublikowany: 2018-09-12 14:34:50
Wygasł: 2018-09-19

Modernizacja infrastruktury TIK i zakup wyposażenia pracowni komputerowej

Opublikowany: 2018-07-30 13:20:19
Wygasł: 2018-08-16

„Remont drogi gminnej Chwalibogowice do Wisły nr 357019T od km 0+674 do km 1+324 , Remont drogi gminnej Ławy-Morawianki nr 357022T od km 0+000 do km 0+490, Remont drogi gminnej Kamienna – Sokolina nr 357004T od km 0+000 do km 0+400 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r.”

Opublikowany: 2018-07-26 15:56:44
Wygasł: 2018-08-03

DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY OPATOWIEC W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opublikowany: 2018-07-16 15:58:30
Wygasł: 2018-07-31

Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Opublikowany: 2018-06-22 15:26:00
Wygasł: 2018-07-10

Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Opublikowany: 2018-06-22 13:16:08
Wygasł: 2018-06-30

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krzczonów, gmina Opatowiec.

Opublikowany: 2018-06-13 12:20:16
Wygasł: 2018-06-20

Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krzczonów, gmina Opatowiec.

Opublikowany: 2018-06-12 09:20:08
Wygasł: 2018-06-28

„Remont drogi gminnej Chwalibogowice-Kraśniów nr 357014T od km 0+000 do km 0+061 i od km 0+130 do km 0+835 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r.”

Opublikowany: 2018-05-14 09:29:35
Wygasł: 2018-05-15

„Przebudowa drogi gminnej Charbinowice–Zagajów nr 357007 T od km 0+000 do km 0+386 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r.”

Opublikowany: 2018-04-27 13:55:58
Wygasł: 2018-05-08

Dostawa wyposażenia do Przedszkola w Krzczonowie

Opublikowany: 2018-04-25 10:16:15
Wygasł: 2018-05-10

„Przebudowa drogi gminnej Charbinowice–Zagajów nr 357007 T od km 0+000 do km 0+386 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r.”

Opublikowany: 2018-03-06 10:47:42
Wygasł: 2018-03-21

„Remont drogi gminnej Kocina do pól nr 1 nr 357054 T, dz. nr 832/1 od km 0+000 do km 0+550, celem zabezpieczenia dna skarp i wąwozu”

Opublikowany: 2018-02-26 15:14:02
Wygasł: 2018-03-14

„Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu”


znalezionych: 189 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>