Radnych Gminy Opatowiec

Wersja do druku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806) w terminie do 31 stycznia br. pracownicy samorządowi byli zobligowani do złożenia oświadczeń o prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej. Na naszych stronach zamieściliśmy oświadczenia tylko tych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, którzy prowadzą taką działalność.

Zgodnie z art. 24j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806) w terminie do 1 marca br.: radni, Wójt Gminy Opatowiec, Sekretarz Gminy, Skarbnik, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające oraz członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi a także osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta zobowiązani byli do złożenia oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zawartych umowach cywilnoprawnych przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz informacji o zatrudnieniu albo świadczeniu pracy na innej podstawie przez wymienionych członków rodziny.

Publikowanie danych dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które przewidują, że dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz osób, których oświadczenia dotyczą, nie podlegają ujawnieniu.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY OPATOWIEC

ZA 2001 ROK

ZA 2002 ROK

ZA 2003 ROK

ZA 2004 ROK

ZA 2005 ROK

ZA 2006 ROK

Kadencja 2006-2010

Kadencja 2010-2014

Kadencja 2014-2018

Kadencja 2019-2023

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 31075

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Krupa, data: 2004-11-10 11:47:17
Opublikował(a): Hubert Krupa, data publikacji: 2004-11-10 11:50:48
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-25 12:52:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony