Dyrektorów i kierowników jednostek podlegających Gminie Opatowiec

Wersja do druku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806) w terminie do 31 stycznia br. pracownicy samorządowi byli zobligowani do złożenia oświadczeń o prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej. Na naszych stronach zamieściliśmy oświadczenia tylko tych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, którzy prowadzą taką działalność.

Zgodnie z art. 24j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806) w terminie do 1 marca br.: radni, Wójt Gminy Opatowiec, Sekretarz Gminy, Skarbnik, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające oraz członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi a także osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta zobowiązani byli do złożenia oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zawartych umowach cywilnoprawnych przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz informacji o zatrudnieniu albo świadczeniu pracy na innej podstawie przez wymienionych członków rodziny.

Publikowanie danych dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które przewidują, że dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz osób, których oświadczenia dotyczą, nie podlegają ujawnieniu.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE OPATOWIEC

ZA 2002 ROK

ZA 2003 ROK

ZA 2004 ROK

ZA 2005 ROK

ZA 2006 ROK

ZA 2007 ROK

ZA 2008 ROK

ZA 2009 ROK

ZA 2010 ROK

ZA 2011 ROK

ZA 2012 ROK

ZA 2013 ROK

ZA 2014 ROK

ZA 2015 ROK

ZA 2016 ROK

ZA 2017 ROK

ZA 2018 ROK

ZA 2019 ROK

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8728

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Krupa, data: 2004-12-14 13:52:54
Opublikował(a): Hubert Krupa, data publikacji: 2004-12-14 14:02:08
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-25 12:53:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony