Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2022-06-28 12:50:57Zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjnego
2022-06-23 09:47:39Umorzenie zaległości podatkowych
2022-06-15 08:36:37Ogłoszenia o naborze
2022-06-14 14:53:05Ogłoszenia o naborze
2022-04-29 14:49:22Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
2022-04-29 14:32:13Zarządzenia Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2022 r.
2022-04-29 14:31:20Zarządzenia Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2022 r.
2022-04-29 14:29:54Zarządzenia Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2022 r.
2022-04-21 17:00:20Umorzenie zaległości podatkowych
2022-03-02 09:10:182022
2022-03-02 08:00:432022
2022-02-24 13:47:10Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu
2022-02-01 08:50:54Plan postępowania o udzielenie zamówień
2022-02-01 08:50:12Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej
2022-02-01 08:49:52Konsultacje społeczne dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2020 roku
2022-01-12 14:53:58Obwieszczenia Burmistrza
2022-01-12 14:48:08Obwieszczenia Burmistrza
2022-01-03 14:37:36Zarządzenie 114/2020 Burmistrza miasta i Gminy Opatowiec z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec
2022-01-03 14:37:17Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 28 maja 2020 roku
2022-01-03 14:04:552021
2021-11-17 13:50:40Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
2021-11-17 13:48:27Harmonogram Zebrań Wiejskich w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
2021-11-17 13:48:12Harmonogram Zebrań Wiejskich w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
2021-11-17 13:46:16Obwieszczenie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
2021-11-17 13:46:01Obwieszczenie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. " Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV (...)
2021-11-16 13:28:242021
2021-11-12 14:16:25Obwieszczenie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustlenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
2021-11-12 13:29:41Zawiadomienie Wójta Gminy Nowy Korczyn w sprawie budowy mostu na Wiśle
2021-11-12 13:29:31Zawiadomienie Wójta Gminy Nowy Korczyn w sprawie budowy mostu na Wiśle
2021-11-12 13:28:24Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej
2021-11-12 13:28:14Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej
2021-11-12 13:26:32Obwieszczenie Wójta Gminy Opatowiec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2021-11-12 13:26:20Obwieszczenie Wójta Gminy Opatowiec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2021-11-12 13:23:47Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. ... .
2021-11-12 13:23:36Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. ... .
2021-11-12 13:21:45Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017 dla wodociągu POLAN KRZCZONÓW oraz wodociągu sieciowego STARY KORCZYN
2021-11-12 13:21:30Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017 dla wodociągu POLAN KRZCZONÓW oraz wodociągu sieciowego STARY KORCZYN
2021-11-12 13:20:07Obwieszczenie o wydaniu inwestycji celu publicznego
2021-11-12 13:19:55Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju ws. Gazociąg Wysokiego ciśnienia....
2021-11-12 13:19:30Obwieszczenie o wydaniu inwestycji celu publicznego