Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2017-09-20 14:01:32Rok 2015
2017-09-20 14:01:13Rok 2014.
2017-09-20 09:06:122017 rok
2017-09-14 08:17:18Rok 2017
2017-08-29 15:23:442017 rok
2017-08-17 09:59:59Rok 2017
2017-08-03 09:37:582017 rok
2017-06-30 07:29:28Rok 2017
2017-06-23 12:36:572016
2017-06-23 09:11:182009 rok
2017-06-13 11:29:042011
2017-06-13 11:28:492012
2017-06-13 11:28:372013
2017-06-13 11:28:272014
2017-06-12 13:41:082015 rok
2017-06-12 13:24:252016 rok
2017-06-12 11:21:532017 rok
2017-06-06 13:52:282017 rok
2017-06-01 10:18:19Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
2017-06-01 10:16:58Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa dachu
2017-06-01 10:16:50OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU pn. „Nowy zawód – lepsze jutro” w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
2017-06-01 10:16:34Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Charbinowice
2017-06-01 10:16:27Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-06-01 10:16:20Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa budynku
2017-06-01 10:16:13Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci elektroenergetycznej
2017-06-01 10:16:06Zarządzenie w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej
2017-06-01 10:15:58Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017
2017-06-01 10:15:51Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
2017-06-01 10:06:31Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2017-06-01 10:04:32Obwieszczenie Wójta Gmiony Nowy Korczyn w sprawie inwestycji budowa mostu na Wiśle
2017-06-01 10:03:21Z A W I A D O M I E N I E o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Opatowiec w 2016 roku
2017-06-01 09:57:16Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
2017-05-31 10:59:07Policyjny Punkt przyjęć interesantów
2017-05-26 09:33:06Rok 2017
2017-04-28 13:46:052017 rok
2017-04-28 13:45:53Rok 2017
2017-03-23 12:17:16Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
2017-03-23 12:16:49Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
2017-03-07 09:27:132016
2017-02-06 13:57:54Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2017 roku.