Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2017-04-28 13:46:052017 rok
2017-04-28 13:45:53Rok 2017
2017-03-23 12:17:16Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
2017-03-23 12:16:49Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
2017-03-07 09:27:132016
2017-02-06 13:57:54Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2017 roku.
2017-02-06 13:56:49projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2017 roku.
2017-01-31 13:28:53Rok 2016
2017-01-11 09:12:162016 rok
2016-12-30 15:35:44Rok 2016
2016-12-29 12:01:18Rok 2016
2016-12-15 13:19:132016 rok
2016-12-13 13:21:15Zawiadomienie
2016-12-12 12:49:12Ogłoszenia o naborze
2016-12-12 12:47:03Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej
2016-12-12 11:49:10Ogłoszenia o naborze
2016-12-12 11:47:50Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej
2016-12-01 15:14:55Zawiadomienie
2016-11-30 13:08:56Rok 2016
2016-11-28 11:54:58Rok 2016
2016-11-10 08:02:10Rok 2016
2016-11-04 13:40:182016 rok
2016-10-26 13:27:10Rok 2016
2016-10-12 09:35:54Zawiadomienie
2016-09-28 12:56:48Rok 2016
2016-09-21 10:39:02Komisje Rady Gminy
2016-08-10 09:40:36Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2016-08-10 09:38:49Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu
2016-08-10 09:38:34Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu
2016-07-27 11:30:00Rok 2016
2016-06-29 13:14:29Rok 2016
2016-05-30 13:22:52Rok 2016
2016-04-28 11:43:53Rok 2016
2016-03-25 12:04:41Rok 2016
2016-02-29 12:56:56Rok 2015
2016-01-28 15:16:16Rok 2015
2016-01-26 14:03:28Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016-01-04 08:34:11Rok 2015
2015-12-11 13:30:00Rok 2015
2015-12-02 11:34:40Wybory Prezydenckie 2015