Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2018-01-11 10:48:00Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. ... .
2018-01-11 09:17:45Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. ... .
2017-12-29 10:13:41Rok 2017
2017-11-28 13:21:402017 rok
2017-11-16 08:11:38Rok 2017
2017-11-08 10:08:442017 rok
2017-10-23 10:54:27Rok 2017
2017-10-04 13:31:33Obwieszczenie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustlenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn." Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV ze stacji transformatorowej Urzuty w miejscowości Urzuty, gm. Opatowiec - RE Busko
2017-10-04 08:50:47za rok 2016
2017-09-29 13:34:39Zawiadomienie
2017-09-29 11:44:30Rok 2017
2017-09-20 14:01:32Rok 2015
2017-09-20 14:01:13Rok 2014.
2017-09-20 09:06:122017 rok
2017-09-14 08:17:18Rok 2017
2017-08-29 15:23:442017 rok
2017-08-17 09:59:59Rok 2017
2017-08-03 09:37:582017 rok
2017-06-30 07:29:28Rok 2017
2017-06-23 12:36:572016
2017-06-23 09:11:182009 rok
2017-06-13 11:29:042011
2017-06-13 11:28:492012
2017-06-13 11:28:372013
2017-06-13 11:28:272014
2017-06-12 13:41:082015 rok
2017-06-12 13:24:252016 rok
2017-06-12 11:21:532017 rok
2017-06-06 13:52:282017 rok
2017-06-01 10:18:19Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
2017-06-01 10:16:58Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa dachu
2017-06-01 10:16:50OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU pn. „Nowy zawód – lepsze jutro” w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
2017-06-01 10:16:34Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Charbinowice
2017-06-01 10:16:27Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-06-01 10:16:20Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa budynku
2017-06-01 10:16:13Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci elektroenergetycznej
2017-06-01 10:16:06Zarządzenie w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej
2017-06-01 10:15:58Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017
2017-06-01 10:15:51Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
2017-06-01 10:06:31Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu