Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2018-08-17 22:38:53OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM
2018-08-16 23:05:20Ogłoszenia o naborze
2018-07-30 10:20:58Nie aktywny Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie Gminy Opatowiec dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec
2018-07-27 15:24:41Ogłoszenia o naborze
2018-07-26 14:59:12Rok 2018
2018-07-26 11:16:43Ogłoszenia o naborze
2018-07-24 08:40:48Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pracownika socjalnego
2018-07-05 11:29:39Ogłoszenia o naborze
2018-07-03 12:54:542018 rok
2018-07-02 12:33:002018 rok
2018-07-02 12:24:55Uchwały Rady Gminy
2018-07-02 11:33:36Rok 2018
2018-06-22 08:01:12Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko pracownika socjalnego
2018-04-23 10:25:592018 rok
2018-03-01 10:31:14Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad po
2018-03-01 10:29:19Informacja w sprawie liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
2018-02-20 13:49:27Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju ws. Gazociąg Wysokiego ciśnienia....
2018-02-14 10:07:442018 rok
2018-02-13 12:28:012017 rok
2018-02-08 12:11:08ZA 2016 ROK
2018-02-01 14:52:13Rok 2017
2018-02-01 11:26:17Protokoły z Sesji Rady Gminy
2018-01-11 10:48:00Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. ... .
2018-01-11 09:17:45Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. ... .
2017-12-29 10:13:41Rok 2017
2017-11-28 13:21:402017 rok
2017-11-16 08:11:38Rok 2017
2017-11-08 10:08:442017 rok
2017-10-23 10:54:27Rok 2017
2017-10-04 13:31:33Obwieszczenie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustlenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn." Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV ze stacji transformatorowej Urzuty w miejscowości Urzuty, gm. Opatowiec - RE Busko
2017-10-04 08:50:47za rok 2016
2017-09-29 13:34:39Zawiadomienie
2017-09-29 11:44:30Rok 2017
2017-09-20 14:01:32Rok 2015
2017-09-20 14:01:13Rok 2014.
2017-09-20 09:06:122017 rok
2017-09-14 08:17:18Rok 2017
2017-08-29 15:23:442017 rok
2017-08-17 09:59:59Rok 2017
2017-08-03 09:37:582017 rok