Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-06-21 09:16:15
Wygasł: 2021-06-24

,,Zakup i dostawa 900 szt. nowych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 l z logotypem’’

Opublikowany: 2021-05-06 12:16:54
Wygasł: 2021-05-12

Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Rewitalizacja miejscowości Opatowiec"

Opublikowany: 2021-04-30 14:59:37
Wygasł: 2021-05-10

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Opatowiec

Opublikowany: 2021-04-06 16:18:52
Wygasł: 2021-04-21

„Rewitalizacja miejscowości Opatowiec”

Opublikowany: 2020-11-03 11:11:28
Wygasł: 2020-11-18

„Rewitalizacja miejscowości Opatowiec, zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza z I wojny światowej oraz wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Opatowcu"

Opublikowany: 2020-10-30 12:14:58
Wygasł: 2020-11-23

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OPATOWIEC

Opublikowany: 2020-10-15 10:58:14
Wygasł: 2020-10-23

„Dostawa wyposażenia do Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu”

Opublikowany: 2020-09-04 12:04:04
Wygasł: 2020-09-10

PRZETARG PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA MIESZANEGO OPAŁOWEGO

Opublikowany: 2020-08-28 15:23:15
Wygasł: 2020-09-07

Dostawa wyposażenia w ramach zadania Rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej szansą dla szkół z terenu Gminy Opatowiec

Opublikowany: 2020-08-13 15:40:24
Wygasł: 2020-08-21

„Dostawa wyposażenia w ramach zadania Rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej szansą dla szkół z terenu Gminy Opatowiec ”

Opublikowany: 2020-07-31 15:36:56
Wygasł: 2020-08-11

DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY OPATOWIEC W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowany: 2020-06-19 14:34:15
Wygasł: 2020-07-24

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mistrzowice.

Opublikowany: 2020-06-03 14:46:47
Wygasł: 2020-07-01

„Przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego w Opatowcu i Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie"

Opublikowany: 2020-06-03 13:35:33
Wygasł: 2020-06-24

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów, gmina Opatowiec w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2020-05-21 07:48:17
Wygasł: 2020-05-29

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Krzczonowie

Opublikowany: 2020-05-13 22:34:32
Wygasł: 2020-05-21

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Opatowiec

Opublikowany: 2020-02-03 14:42:00
Wygasł: 2020-02-19

Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na toalety i pomieszczenia magazynowe.

Opublikowany: 2020-01-30 14:55:29
Wygasł: 2020-02-17

Remont polegający na przebudowie pomieszczeń, rozbudowie infrastruktury, robotach rozbiórkowych, montażowych i ziemnych, przebudowie i rozbudowie zadaszenia zewnętrznego w postaci sceny oraz wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu.

Opublikowany: 2020-01-27 14:07:42
Wygasł: 2020-02-03

Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż małej infrastruktury rekreacyjnej, miejscowość Kamienna”.

Opublikowany: 2020-01-27 14:07:47
Wygasł: 2020-02-03

Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż małej infrastruktury rekreacyjnej, miejscowość Rogów”.


znalezionych: 200 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>