Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-06-12 09:20:08
Wygasł: 2018-06-28

„Remont drogi gminnej Chwalibogowice-Kraśniów nr 357014T od km 0+000 do km 0+061 i od km 0+130 do km 0+835 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r.”

Opublikowany: 2018-05-14 09:29:35
Wygasł: 2018-05-15

„Przebudowa drogi gminnej Charbinowice–Zagajów nr 357007 T od km 0+000 do km 0+386 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r.”

Opublikowany: 2018-04-27 13:55:58
Wygasł: 2018-05-08

Dostawa wyposażenia do Przedszkola w Krzczonowie

Opublikowany: 2018-04-25 10:16:15
Wygasł: 2018-05-10

„Przebudowa drogi gminnej Charbinowice–Zagajów nr 357007 T od km 0+000 do km 0+386 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r.”

Opublikowany: 2018-03-06 10:47:42
Wygasł: 2018-03-21

„Remont drogi gminnej Kocina do pól nr 1 nr 357054 T, dz. nr 832/1 od km 0+000 do km 0+550, celem zabezpieczenia dna skarp i wąwozu”

Opublikowany: 2018-02-26 15:14:02
Wygasł: 2018-03-14

„Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu”

Opublikowany: 2018-01-23 14:38:01
Wygasł: 2018-02-07

„Przebudowa drogi gminnej nr 357008 T Trębaczów – Rzemienowice od km 1 + 498 do km 2 + 208 długości 710 mb”

Opublikowany: 2018-01-18 11:41:47
Wygasł: 2018-02-05

Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku w miejscowości Kocina w celu utworzenia miejsca rekreacji

Opublikowany: 2018-01-17 15:41:58
Wygasł: 2018-01-17

Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku w miejscowości Kocina w celu utworzenia miejsca rekreacji

Opublikowany: 2017-12-29 12:01:29
Wygasł: 2018-01-16

Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku w miejscowości Kocina w celu utworzenia miejsca rekreacji

Opublikowany: 2017-11-29 14:31:06
Wygasł: 2017-12-16

Zagospodarowanie terenu w pobliżu Źródełka św. Świerada na działce 82/2 w Kraśniowie w celu utworzenia miejsca rekreacji

Opublikowany: 2017-11-23 11:40:00
Wygasł: 2017-12-01

Dostawa sprzętu multimedialnego do Przedszkola w Opatowcu

Opublikowany: 2017-10-20 14:38:57
Wygasł: 2017-11-08

Remont drogi gminnej nr 357009T Rzemienowice - Zamłynie - Ksany od km 0+000 do km 1+325, Remont drogi gminnej nr 357023T Kęsów - Piotrkowice od km 0+000 do km 0+543 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku

Opublikowany: 2017-10-18 20:40:12
Wygasł: 2017-11-28

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Opatowiec

Opublikowany: 2017-10-03 13:35:07
Wygasł: 2017-10-12

Zapytanie ofertowe: Nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Opatowcu

Opublikowany: 2017-09-18 12:13:50
Wygasł: 2017-10-02

Dostawa wyposażenia do Przedszkola w Opatowcu

Opublikowany: 2017-08-09 13:09:23
Wygasł: 2017-08-25

Remont drogi gminnej Plebańska w Opatowcu nr 357015T od km 0+000 do km 0+800, Remont drogi gminnej Ławy-Urzuty dz. nr 69,46 od km 0+000 do km 0+536, Remont drogi gminnej Ksany-Kocina dz. nr 90,91od km 0+000 do km 0+630 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku

Opublikowany: 2017-07-26 12:33:20
Wygasł: 2017-08-04

Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec oraz odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.

Opublikowany: 2017-07-24 13:50:44
Wygasł: 2017-08-09

„Remont drogi gminnej Mistrzowice-Królewice nr 357072T od km 0+000 do km 0+400, Remont drogi gminnej Chwalibogowice-do łąk nr 357075T od km 0+000 do km 0+363 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku”.

Opublikowany: 2017-07-13 17:26:35
Wygasł: 2017-08-08

„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, prace inwestycyjne przewidziane do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 46, 47/2 w miejscowości Krzczonów, 28-520 Opatowiec"


znalezionych: 155 na 8 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8   - następna >>>