Strona główna BIP
Urząd Gminy Opatowiec - Biuletyn Informacji Publicznej www.opatowiec.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 OGŁOSZENIA

Zawiadomienie Wójta Gminy Nowy Korczyn w sprawie budowy mostu na Wiśle
Harmonogram Zebrań Wiejskich w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Zawiadomienie-Obwieszczenie dot.budowy mostu na Wiśle w Nowym Korczynie
Nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią
Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Informacja dot.wsparcia finansowego na unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB
ZAWIADOMIENIE o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie
Ogłoszenie-Komunalizacja mienia państwowego
Informacja Wójta Gminy

 BIP - informacje ogólne

Charakterystyka BIP-u
Niepublikowane w BIP
Instrukcja obsługi BIP-u

 RADA GMINY

Kompetencje Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy
Komisje Rady Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Informacja o sesji Rady Gminy
Plan Pracy Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy

 WÓJT GMINY

Kompetencje Wójta
Przyjmowanie interesantów
Zarządzenia Wójta
Oświadczenia majątkowe
Obwieszczenia Wójta Gminy

 URZĄD GMINY

Dane Podstawowe
Godziny pracy Urzędu
Spis telefonów
Rejestry, ewidencje, archiwa
Przyjmowanie interesantów
Regulaminy
Referaty i Stanowiska
Elektroniczna skrzynka podawcza
Procedury załatwiania spraw
Ogłoszenia o naborze

 FORMA PRAWNA I ORGANIZACJA URZĘDU GMINY

Statut Gminy Opatowiec
Jednostki pomocnicze
Informacja o stanie mienia komunalnego
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy Opatowiec

 ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ

Rada Gminy Opatowiec
Wójt, Sekretarz oraz Skarbnik
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych podlegających Gminie Opatowiec
Wykaz Sołtysów

 O GMINIE

Informacje o Gminie Opatowiec
Lista Sołectw
Publikacje
Drogi Gminne
Ludność gminy

 WYBORY

Wybory Prezydenckie 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r.

 PRAWO LOKALNE

Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały Rady Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Decyzje
Budżet Gminy
Sprawozdania
Wzory dokumentów
Uchwały RIO

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Wójta,Skarbnika,Sekretarza oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Radnych Gminy Opatowiec
Dyrektorów i kierowników jednostek podlegających Gminie Opatowiec

 ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

W Opatowcu
W Krzczonowie

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Zespół Szkół w Opatowcu
Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu
Gminna Biblioteka Publiczna
Policyjny Punkt przyjęć interesantów

 INFORMACJA O ŚRODOWISKU

Publicznie dostępny wykaz danych informacji o środowisku
Obwieszczenia

 INFORMACJE

Biuletyn Informacyjny
Wykaz Dróg Gminnych
W prasie o gminie
Konsultacje społeczne dot.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2015 roku
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
O realizaowanych zadaniach w Gminie w 2009 i 2010
Plan Rozwoju Lokalnego
Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w Kazimierzy Wielkiej

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 

NAZWA: Urząd Gminy Opatowiec

RODZAJ: Gmina wiejska

ADRES:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

NIP: 662-147-35-25
REGON: 000545277

KONTAKT:
Telefon (41) 3518033 (41)3518052
Fax (41) 3518052 w. 15
Adres e-mailgmina@opatowiec.pl

Wójt:
mgr inż. Sławomir Kowalczyk
Telefon (41) 3518052
Adres e-mailwojt@opatowiec.pl

SEKRETARZ:
mgr Hubert Krupa
Telefon (41) 3518052 w.13
Adres e-mailsekretarz@opatowiec.pl

SKARBNIK:
mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty
Telefon (41) 3518002
Adres e-mailskarbnik@opatowiec.pl

Urząd Gminy czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

WITAMY

NA STRONACH

BIULETYNU INFORMACJI

PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY

OPATOWIEC

                    www.opatowiec.pl


  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Opatowiec redaguje: Radosław Fitek
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl