Sekretarz Miasta i Gminy Opatowiec

Wersja do druku

Funkcję Sekretarza Miasta i Gminy Opatowiec pełni - mgr Łukasz Marzec

tel. 41-35-18-052 w.13, e-mail: sekretarz@opatowiec.pl

 

Do zadań Sekretarza należy:

1) prowadzenie spraw powierzonych przez Burmistrza,

2) zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Urzędu,

3) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,

4) nadzór nad przygotowaniem oraz kontrola materiałów będących przedmiotem obrad Rady Miejskiej,

5) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji pracy Rady Miejskiej,

6) współpraca z Radą Miejską i jej komisjami,

7) opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu Gminy i statutów rad sołeckich,

8) sprawowanie   bezpośredniego   nadzoru   nad  przestrzeganiem  przepisów  o ochronie danych osobowych w Urzędzie,

9) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie,

10) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i jego zmian,

11) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

12) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy,

13)  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

14)  przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

15) organizowanie szkoleń i doskonaleń zawodowych pracowników,

16) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,

17) Sekretarz jest organizatorem i koordynatorem zadań obronnych  realizowanych przez Urząd oraz podległe jednostki organizacyjne, pełni funkcję Kierownika Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

18) Sekretarz nadzoruje bezpośrednio działalność następujących samodzielnych  stanowisk pracy oraz innych równorzędnych komórek organizacyjnych:

a)  Samodzielne stanowisko do spraw Organizacyjnych

b)  Samodzielne stanowisko  do  spraw Obywatelskich,  Obrony Cywilnej  i Zarządzania Kryzysowego,

c)  Samodzielne   stanowisko   do   spraw  Geodezji,   Gospodarki   Gruntami   i Budownictwa Drogowego,

d)  Samodzielne stanowisko do spraw Rolnictwa, Profilaktyki uzależnień, Kultury fizycznej i Sportu.

e)  Samodzielne stanowisko do spraw Rozwoju Lokalnego, Promocji Gminy i Obsługi Informatycznej.

f) Samodzielne stanowisko do spraw oświaty i służby zdrowia,

19)  Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz placach użyteczności publicznej będących własnością Gminy.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3461

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Krupa, data: 2005-02-25 12:15:18
Opublikował(a): Hubert Krupa, data publikacji: 2005-02-25 12:17:48
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2020-03-25 14:45:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony