Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi CharbinowiceDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-06-01 10:16:34Powrót