Od 01.01.2019 zmiana statusu Gminy Opatowiec z gminy wiejskiej na gminę miejsko-wiejską.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-01-15 12:15:51

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenie granic.

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy OpatowiecPowrót