Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wersja do druku

Podaje się do publicznej wiadomości, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej projekt uchwały dotyczący rocznego „Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
W/w organizacje mogą wnosić uwagi, opinie do projektów aktów prawnych. Uwagi i opinie powinny być wniesione do Urzędu Gminy w Opatowcu w formie pisemnego stanowiska bądź na e-mail Gminy Opatowiec gmina@opatowiec.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji projektów aktów prawa miejscowego” w terminie do dnia 24 grudnia 2015 r.
Uwagi, opinie zgłoszone do projektów aktów prawa miejscowego są następnie przedkładane Radzie Gminy Opatowiec, która może je uwzględnić przy podejmowaniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
Konsultacje nie są wiążące i nie stanowią podstawy do żądania przez podmiot biorący udział w konsultacjach uwzględnienia jego stanowiska w uchwale podjętej przez Radę Gminy.

Załączone pliki:

Program współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarzadowymi
(program pozarzadowe 2016.doc - 94.208 KB) Data publikacji: 2015-12-16 11:36:23 Redaktor: Radosław Fitek

Opis: .

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 500

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2015-12-16 11:32:18
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2015-12-16 11:34:26
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2015-12-16 11:41:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony