Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja do druku

BIG.2.6733.01.2017                                                                                                                                                                                     Opatowiec dn. 08.03.2017r.


O B W I E S Z C Z E N I E


Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.), że w dniu 29.11.2016 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Remont i wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu na działce ewidencyjnej nr 164 położonej w miejscowości Opatowiec obręb 13.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art.10 KPA w terminie 14 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia Strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pokój nr 4 z aktami sprawy oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski oraz wypowiedzi co do zebranych materiałów.

Treść niniejszego obwieszczenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatowiec tj. http://www.bip.gminy.com.pl/opatowiec/, wywieszona na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Opatowiec.Załączone pliki
obwieszczenie_gmina_opatowiec_2_2017.pdfObwieszczenie (obwieszczenie_gmina_opatowiec_2_2017.pdf - 256.465 KB)
Data publikacji: 2017-03-08 13:43:44 Redaktor: Radosław Fitek

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1044

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2017-03-08 11:27:32
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2017-03-08 11:33:19
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-06-01 10:11:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony