Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 135

Data publikacji:
2018-01-17 15:31:07

Przedmiot: Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku w miejscowości Kocina w celu utworzenia miejsca rekreacji

Treść przetargu:

PYTANIE – SONDAŻ  RYNKU

1.Zamawiający:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec
ul. Rynek 16
28 – 520 Opatowiec

2.Przedmiot zamówienia:
Wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku w miejscowości Kocina w celu utworzenia miejsca rekreacji”
3.Termin realizacji zamówienia: 30.06.2018r.
4.Kryteria wyboru oferty: najniższa cena 90%, gwarancja 10%

Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 70 gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 70 wskaźnik stały 70 % 70 pkt. 2 Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia Za udzielenie gwarancji jakości na okres: poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona • 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. • 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 15 pkt. • 60 miesięcy , wykonawca otrzyma – 30 pkt 30% 30 pkt.

5.Inne istotne warunki zamówienia:
Zakres robót: zgodnie z załączonym przedmiarem robót i charakterystyką techniczną
6.Sposób przygotowania oferty.
      Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.
7.Miejsce i termin złożenia ofert.
     Oferty można składać w następujący sposób:
1.    osobiście lub
2.    drogą pocztową na adres:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, ul. Rynek 16,  28-520 Opatowiec
Oferty należy składać do: 5 luty 2018r., do godz. 10:00
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych.
8.    Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i nazwisko: Kowalczyk Anna
Tel. 608359209

Załączone pliki
charakterystyka__.pdfOgólna charakterystyka obiektu (charakterystyka__.pdf - 996.702 KB)
Data publikacji: 2018-01-17 15:35:29 Redaktor: Bartosz Jasiński
wzor_oferty_.pdfWzór ofert (wzor_oferty_.pdf - 259.568 KB)
Data publikacji: 2018-01-17 15:36:00 Redaktor: Bartosz Jasiński
przedmiar_z_o_kocina_2018_1.pdfPrzedmiar robót (przedmiar_z_o_kocina_2018_1.pdf - 3640.34 KB)
Data publikacji: 2018-01-17 15:37:48 Redaktor: Bartosz Jasiński
zapytanie___.pdfZapytanie ofertowe (zapytanie___.pdf - 56.623 KB)
Data publikacji: 2018-01-17 15:39:53 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 313
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-01-17 15:31:07
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-01-17 15:41:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu