Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej719
ZA 2016 ROK704
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci elektroenergetycznej699
Zarządzenie nr 54/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na partnera spoza sektora przedsiębiorstw680
Informacja o wyborze Partnera z Sektora MŚP do realizacji projektu w ramach działania 6.5 RPO WŚ678
Zarządzenie nr 53/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na partnera - firmy o statusie MŚP669
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Charbinowice665
Obwieszczenie Wójta Gminy Opatowiec z dnia 25.08.2017656
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa dachu653
2020647
Rok 2019614
IV kwartał 2010613
2018609
III kwartał 2010597
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE590
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017 dla wodociągu POLAN KRZCZONÓW oraz wodociągu sieciowego STARY KORCZYN586
Rok 2019586
I kwartał 2010571
Grudzień MF-2010r571
Konsultacje społeczne dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2021 roku571
2017567
Obwieszczenie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustlenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.565
I kwartał563
IV kwartał 2008r.561
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.09.2017561
Za rok 2019559
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko558
II kwartał 2010554
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 r. - informacje ogólne552
I kwartał 2011548
IV kwartał 2009547
II kwartał 2011545
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego544
Grudzień MF-2008r.543
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju ws. Gazociąg Wysokiego ciśnienia....541
Rok 2014.540
II kwartał539
2014r. - początek kadencji534
za rok 2018534
I kwartał 2009533
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11