2009

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec w 2009 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr1/2009
(Z-1-2009.pdf - 195.86 KB) Data publikacji: 2010-01-20 12:15:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr1a/2009
(Z-1a-2009.pdf - 1490.336 KB) Data publikacji: 2010-01-20 12:27:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu udzielania zamówień,których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO

Zarządzenie Nr2/2009
(Z-2-2009.pdf - 195.68 KB) Data publikacji: 2010-01-20 12:29:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w Opatowcu

Zarządzenie Nr3/2009
(Z-3-2009.pdf - 167.401 KB) Data publikacji: 2010-01-20 12:32:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 4/2009
(Z-4-2009.pdf - 209.313 KB) Data publikacji: 2010-01-22 10:31:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie sprzedaży działki nr 156/1 położonej w miejscowości Opatowiec

Zarządzenie Nr 4a/2009
(Z-4a-2009.pdf - 194.235 KB) Data publikacji: 2010-01-22 10:32:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2009
(Z-5-2009.pdf - 214.626 KB) Data publikacji: 2010-01-22 10:33:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 5a/2009
(Z-5a-2009.pdf - 455.28 KB) Data publikacji: 2010-01-22 10:34:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale użytkowe

Zarządzenie Nr 6/2009
(Z-6-2009.pdf - 199.003 KB) Data publikacji: 2010-01-22 10:36:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 6a/2009
(Z-6a-2009.pdf - 186.732 KB) Data publikacji: 2010-01-22 11:53:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Zespołu Projektowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Opatowcu.

Zarządzenie Nr 7/2009
(Z-7-2009.pdf - 146.176 KB) Data publikacji: 2010-01-22 11:54:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w układy wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 7a/2009
(Z-7a-2009.pdf - 303.955 KB) Data publikacji: 2010-01-22 11:57:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcja ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia

Zarządzenie Nr 8/2009
(Z-8-2009.pdf - 367.17 KB) Data publikacji: 2010-01-22 11:57:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 9/2009
(Z-9-2009.pdf - 229.419 KB) Data publikacji: 2010-01-22 11:58:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 10/2009
(Z-10-2009.pdf - 406.476 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:00:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 11/2009
(Z-11-2009.pdf - 276.581 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:01:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 12/2009
(Z-12-2009.pdf - 384.833 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:04:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 13/2009
(Z-13-2009.pdf - 2805.853 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:07:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Opatowiec

Zarządzenie Nr 17/2009
(Z-17-2009.pdf - 212.488 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:09:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Opatowcu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 18/2009
(Z-18-2009.pdf - 281.643 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:10:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 19/2009
(Z-19-2009.pdf - 215.444 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:12:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 20/2009
(Z-20-2009.pdf - 254.174 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:14:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 21/2009
(Z-21-2009.pdf - 201.24 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:17:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 21a/2009
(Z-21a-2009.pdf - 182.03 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:18:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 22/2009
(Z-22-2009.pdf - 264.211 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:20:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 24/2009
(Z-24-2009.pdf - 235.438 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:21:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 25/2009
(Z-25-2009.pdf - 365.271 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:21:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 26/2009
(Z-26-2009.pdf - 246.71 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:22:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 27/2009
(Z-27-2009.pdf - 237.326 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:23:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 28/2009
(Z-28-2009.pdf - 141.861 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:23:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Rokowań do sprzedaży gruntu

Zarządzenie Nr 29/2009
(Z-29-2009.pdf - 262.956 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:25:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 30/2009
(Z-30-2009.pdf - 329.131 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:26:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 31/2009
(Z-31-2009.pdf - 1166.002 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:27:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej

Zarządzenie Nr 32/2009
(Z-32-2009.pdf - 187.07 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:28:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji

Zarządzenie Nr 33/2009
(Z-33-2009.pdf - 192.825 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:29:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji do spisania protokołu konieczności w sprawie wykonania nowej konstrukcji stropu

Zarządzenie Nr 34/2009
(Z-34-2009.pdf - 607.67 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:30:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 35/2009
(Z-35-2009.pdf - 485.716 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:31:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 36/2009
(Z-36-2009.pdf - 256.039 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:32:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 36a/2009
(Z-36a-2009.pdf - 205.81 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:33:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji

Zarządzenie Nr 37/2009
(Z-37-2009.pdf - 425.815 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:34:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 38/2009
(Z-38-2009.pdf - 239.902 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:35:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 39/2009
(Z-39-2009.pdf - 199.954 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:36:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji

Zarządzenie Nr 40/2009
(Z-40-2009.pdf - 125.127 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:36:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 42/2009
(Z-42-2009.pdf - 315.015 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:39:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyznaczenia likwidatora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opatowcu

Zarządzenie Nr 43a/2009
(Z-43a-2009.pdf - 176.953 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:42:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji

Zarządzenie Nr 44/2009
(Z-44-2009.pdf - 638.069 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:43:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 45/2009
(Z-45-2009.pdf - 548.497 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:44:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 46/2009
(Z-46-2009.pdf - 428.768 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:47:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 47/2009
(Z-47-2009.pdf - 353.379 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:47:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 49/2009
(Z-49-2009.pdf - 267.3 KB) Data publikacji: 2010-01-22 12:49:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 49a/2009
(Z-49a-2009.pdf - 182.737 KB) Data publikacji: 2010-01-22 13:00:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 50/2009
(Z-50-2009.pdf - 505.741 KB) Data publikacji: 2010-01-22 13:01:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 51/2009
(Z-51-2009.pdf - 727.246 KB) Data publikacji: 2010-01-22 13:03:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 52/2009
(Z-52-2009.pdf - 315.019 KB) Data publikacji: 2010-01-22 13:05:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wyznaczenia likwidatora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie

Zarządzenie Nr 52a/2009
(Z-52a-2009.pdf - 149.381 KB) Data publikacji: 2010-01-22 13:05:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji

Zarządzenie Nr 53/2009
(Z-53-2009.pdf - 507.59 KB) Data publikacji: 2010-01-22 13:06:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 33a/2009
(Z-33a-2009.pdf - 167.029 KB) Data publikacji: 2010-01-22 13:37:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia 5A/2009 Wójta Gminy Opatowiec w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale użytkowe

Zarządzenie 43/2009
(z43-2009r.pdf - 1197.168 KB) Data publikacji: 2010-12-15 10:04:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków stanowiących własność lub zarządzanych przez gminę Opatowiec.

Zarządzenie Nr 14/2011
(z14-2009.pdf - 53.254 KB) Data publikacji: 2011-11-24 08:49:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastepców samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Opatowiec-wydane na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r.Nr 223, poz.1458

Zarządzenie Nr15/2009
(z15-2009.pdf - 530.262 KB) Data publikacji: 2011-11-24 08:54:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuzbe w Urzędzie Gminy w Opatowcu

Zarządzenie Nr 16/2009
(z16-2009.pdf - 469.767 KB) Data publikacji: 2011-11-24 08:56:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie Nr 48/2009
(z48-2009.pdf - 4845.644 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:02:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie projektu budżetu gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 53/2009
(z53-2009.pdf - 148.416 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:05:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 54/2009
(z54-2009.pdf - 199.951 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:06:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 55/2009
(z55-2009.pdf - 418.913 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:07:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Zarządzenie Nr 56/2009
(z56-2009.pdf - 47.097 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:08:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 57/2009
(z57-2009.pdf - 30.88 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:09:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 58/2009
(z58-2009.pdf - 51.944 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:11:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału,paliwa i materiałów na stanie.

Zarządzenie Nr 41/2009
(z41_2009.pdf - 3690.867 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:43:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Opatowiec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1915

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2010-01-20 10:08:03
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2010-01-29 13:03:29
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2013-11-14 13:14:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony