2012

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec w 2012r.
Załączone pliki
z1-2012.pdfZarządzenie Nr 1/2012 (z1-2012.pdf - 226.679 KB)
Data publikacji: 2012-01-17 13:38:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r.
z2-2012.pdfZarządzenie Nr 2/2012 (z2-2012.pdf - 363.483 KB)
Data publikacji: 2012-01-17 13:41:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania regulaminu użytkowania komputerów klasy PC w Urzędzie Gminy w Opatowcu.
z3-2012.pdfZarządzenie Nr 3/2012 (z3-2012.pdf - 217.684 KB)
Data publikacji: 2012-02-06 09:56:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z4-2012.pdfZarządzenie Nr 4/2012 (z4-2012.pdf - 116.195 KB)
Data publikacji: 2012-02-14 13:45:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
z5-2012.pdfZarządzenie Nr 5/2012 (z5-2012.pdf - 87.525 KB)
Data publikacji: 2012-02-14 13:46:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z6-2012.pdfZarządzenie Nr 6/2012 (z6-2012.pdf - 37.488 KB)
Data publikacji: 2012-02-24 11:48:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny prac złożonych w konkursie na skomponowanie hejnału miejscowości Opatowiec
z7-2012.pdfZarządzenie Nr 7/2012 (z7-2012.pdf - 41.122 KB)
Data publikacji: 2012-02-24 11:50:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie
z9-2012.pdfZarządzenie Nr 9/2012 (z9-2012.pdf - 66.19 KB)
Data publikacji: 2012-03-05 14:03:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową
z8-2012.pdfZarządzenie Nr 8/2012 (z8-2012.pdf - 149.141 KB)
Data publikacji: 2012-03-12 13:18:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z10-2012.pdfZarządzenie Nr 10/2012 (z10-2012.pdf - 53.992 KB)
Data publikacji: 2012-03-28 09:08:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły "WOJNARA" w Krzczonowie
z11-2012.pdfZarządzenie Nr 11/2012 (z11-2012.pdf - 51.228 KB)
Data publikacji: 2012-03-28 12:06:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
z13-2012.pdfZarządzenie Nr 13/2012 (z13-2012.pdf - 372.401 KB)
Data publikacji: 2012-04-03 12:26:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec Nr 02/2012 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania regulaminu użytkowania komputerów klasy PC w Urzędzie Gminy w Opatowcu.
z12-2012.pdfZarządzenie Nr 12/2012 (z12-2012.pdf - 164.528 KB)
Data publikacji: 2012-04-13 14:34:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z14-2012.pdfZarządzenie Nr 14/2012 (z14-2012.pdf - 41.047 KB)
Data publikacji: 2012-04-25 08:57:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny konkursu na nazwę biuletynu
z15-2012.pdfZarządzenie Nr 15/2012 (z15-2012.pdf - 46.126 KB)
Data publikacji: 2012-04-25 08:59:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z16-2012.pdfZarządzenie Nr 16/2012 (z16-2012.pdf - 37.73 KB)
Data publikacji: 2012-05-02 10:24:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
z17-2012.pdfZarządzenie Nr 17/2012 (z17-2012.pdf - 344.232 KB)
Data publikacji: 2012-05-02 10:25:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012rok.
z18-2012.pdfZarządzenie Nr 18/2012 (z18-2012.pdf - 2146.933 KB)
Data publikacji: 2012-04-25 09:01:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Opatowiec
z19-2012.pdfZarządzenie 19/2012 (z19-2012.pdf - 49.195 KB)
Data publikacji: 2012-05-02 10:27:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania skutków strat w gospodarstwach rolnych poniesionych na skutek wymarznięć w uprawach rolnych w okresie 2011/2012.
z20-2012.pdfZarządzenie Nr 20/2012 (z20-2012.pdf - 49.564 KB)
Data publikacji: 2012-05-09 08:15:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.
z22-2012.pdfZarządzenie Nr 22/2012 (z22-2012.pdf - 86.818 KB)
Data publikacji: 2012-05-16 08:30:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012r.
z23-2012.pdfZarządzenie Nr 23/2012 (z23-2012.pdf - 72.245 KB)
Data publikacji: 2012-05-16 08:40:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Urzędu Gminy
z25-2012.pdfZarządzenie Nr 25/2012 (z25-2012.pdf - 551.12 KB)
Data publikacji: 2012-06-11 09:32:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z26-2012.pdfZarządzenie Nr 26/2012 (z26-2012.pdf - 96.94 KB)
Data publikacji: 2012-06-11 09:40:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne
z27-2012.pdfZarządzenie Nr 27/2012 (z27-2012.pdf - 96.255 KB)
Data publikacji: 2012-06-11 09:41:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale użytkowe
z29-2012.pdfZarządzenie Nr 29/2012 (z29-2012.pdf - 49.038 KB)
Data publikacji: 2012-06-13 15:16:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
z30-2012.pdfZarządzenie Nr 30/2012 (z30-2012.pdf - 50.157 KB)
Data publikacji: 2012-06-13 15:17:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania skutków strat w gospodarstwach rolnych poniesionych na skutek gradobicia w uprawach rolnych w dniu 10 czerwca 2012r.
z31-2012.pdfZarządzenie Nr 31/2012 (z31-2012.pdf - 140.148 KB)
Data publikacji: 2012-06-28 13:48:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z33-2012.pdfZarządzenie Nr 33/2012 (z33-2012.pdf - 58.303 KB)
Data publikacji: 2012-06-28 13:51:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale użytkowe.
z34-2012.pdfZarządzenie Nr 34/2012 (z34-2012.pdf - 181.982 KB)
Data publikacji: 2012-07-24 08:31:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r.
z35-2012.pdfZarządzenie Nr 35/2012 (z35-2012.pdf - 198.652 KB)
Data publikacji: 2012-07-24 08:32:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z38-2012.pdfZarządzenie Nr 38/2012 (z38-2012.pdf - 48.205 KB)
Data publikacji: 2012-07-24 08:35:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna"
z39-2012.pdfZarządzenie Nr 39/2012 (z39-2012.pdf - 55.263 KB)
Data publikacji: 2012-07-24 08:36:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds.szacowania skutków strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 10 czerwca 2012r.
z40-2012.pdfZarządzenie Nr 40/2012 (z40-2012.pdf - 178.997 KB)
Data publikacji: 2012-07-31 13:03:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.
z41-2012.pdfZarządzenie Nr 41/2012 (z41-2012.pdf - 83.896 KB)
Data publikacji: 2012-09-05 12:54:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z42-2012.pdfZarządzenie Nr 42/2012 (z42-2012.pdf - 1010.393 KB)
Data publikacji: 2012-09-05 12:56:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Opatowcu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
z43-2012.pdfZarządzenie Nr 43/2012 (z43-2012.pdf - 40.668 KB)
Data publikacji: 2012-09-05 12:58:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji
z47-2012.pdfZarządzenie Nr 47/2012 (z47-2012.pdf - 233.071 KB)
Data publikacji: 2012-09-05 13:00:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie regulaminu konkursu i regulaminu wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego Powiatu Kazimierskiego
z49-2012.pdfZarządzenie Nr 49/2012 (z49-2012.pdf - 201.391 KB)
Data publikacji: 2012-09-19 14:50:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Opatowiec
z50-2012.pdfZarządzenie Nr 50/2012 (z50-2012.pdf - 95.854 KB)
Data publikacji: 2012-09-19 14:51:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie regulaminu "Piknik rodzinny - integracja społeczeństwa Gminy"
z51-2012.pdfZarządzenie Nr 51/2012 (z51-2012.pdf - 161.484 KB)
Data publikacji: 2012-09-19 14:52:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
z52-2012.pdfZarządzenie Nr 52/2012 (z52-2012.pdf - 42.415 KB)
Data publikacji: 2012-09-19 14:54:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 56.2011 z dnia 25 maja 2011 roku, zarządzenia nr 47/2011 z dnia 21 kwietnia 2011roku, zarządzenia nr 78/2010 z dnia 31 grudnia 2008r, zarządzenia nr 1a/2002 z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych.
z54-2012.pdfZarządzenie Nr 54/2012 (z54-2012.pdf - 352.014 KB)
Data publikacji: 2012-09-19 14:57:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
z55-2012.pdfZarządzenie Nr 55/2012 (z55-2012.pdf - 39.83 KB)
Data publikacji: 2012-09-19 14:58:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji
z56-2012.pdfZarządzenie Nr 56/2012 (z56-2012.pdf - 70.241 KB)
Data publikacji: 2012-09-19 15:01:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2012 z dnia 21 kwietnia 2011r. wprowadzenia zasad /polityki/ rachunkowości w Urzędzie Gminy w Opatowcu dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z57A-2012.pdfZarządzenie Nr 57A/2012 (z57A-2012.pdf - 694.254 KB)
Data publikacji: 2012-09-19 15:13:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Opatowiec Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO.
z58-2012.pdfZarządzenie Nr 58/2012 (z58-2012.pdf - 467.198 KB)
Data publikacji: 2012-09-19 15:09:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
z60-2012.pdfZarządzenie Nr 60/2012 (z60-2012.pdf - 40.42 KB)
Data publikacji: 2012-10-02 15:00:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn."Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej w miejscowości Kocina".
z61-2012.pdfZarządzenie Nr 61/2012 (z61-2012.pdf - 42.629 KB)
Data publikacji: 2012-10-02 15:02:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa Kęsów w Gminie Opatowiec
z62-2012.pdfZarządzenie Nr 62/2012 (z62-2012.pdf - 97.283 KB)
Data publikacji: 2012-10-02 15:04:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec Nr 18/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Opatowiec
z67-2012.pdfZarządzenie Nr 67/2012 (z67-2012.pdf - 462.494 KB)
Data publikacji: 2012-10-02 15:05:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
z57-2012..pdfZarządzenie Nr 57/2012 (z57-2012..pdf - 100.019 KB)
Data publikacji: 2012-10-09 12:37:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy
z63-2012.pdfZarządzenie Nr 63/2012 (z63-2012.pdf - 230.043 KB)
Data publikacji: 2012-10-09 12:38:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
z64-2012.pdfZarządzenie Nr 64/2012 (z64-2012.pdf - 42.386 KB)
Data publikacji: 2012-10-09 12:39:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Projektowego do spraw realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
z65-2012.pdfZarządzenie Nr 65/2012 (z65-2012.pdf - 34.162 KB)
Data publikacji: 2012-10-09 12:41:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wstrzymania dodatku specjalnego w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji koordynatora projektu realizowanego w ramach POKL
z66-2012.pdfZarządzenie Nr 66/2012 (z66-2012.pdf - 40.479 KB)
Data publikacji: 2012-10-09 12:42:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
z68-2012.pdfZarządzenie Nr 68/2012 (z68-2012.pdf - 55.124 KB)
Data publikacji: 2012-10-09 12:44:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na odśnieżanie i sypanie piachem dróg gminnych Gminy Opatowiec
z70-2012.pdfZarządzenie Nr 70/2012 (z70-2012.pdf - 41.952 KB)
Data publikacji: 2012-10-15 14:45:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie odwołania konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
z71-2012.pdfZarządzenie Nr 71/2012 (z71-2012.pdf - 50.375 KB)
Data publikacji: 2012-11-06 10:09:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia szacunkowej wartości budynków i budowli mienia gminnego
z71a-2012.pdfZarządzenie Nr 71a/2012 (z71a-2012.pdf - 29.331 KB)
Data publikacji: 2012-11-06 11:02:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
z72-2012.pdfZarządzenie Nr 72/2012 (z72-2012.pdf - 33.55 KB)
Data publikacji: 2012-11-06 11:10:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie składu osobowego Zespołu Projektowego do spraw realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z73-2012.pdfZarządzenie Nr 73/2012 (z73-2012.pdf - 37.315 KB)
Data publikacji: 2012-11-06 11:38:56 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu, udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania w sprawach prawa pracy
z74-2012.pdfZarządzenie Nr 74/2012 (z74-2012.pdf - 189.331 KB)
Data publikacji: 2012-11-09 14:03:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
z75-2012.pdfZarządzenie Nr 75/2012 (z75-2012.pdf - 290.6 KB)
Data publikacji: 2012-11-09 14:04:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z76-2012.pdfZarządzenie Nr 76/2012 (z76-2012.pdf - 38.452 KB)
Data publikacji: 2012-11-09 14:05:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej
z77-2012.pdfZarządzenie Nr 77/2012 (z77-2012.pdf - 251.586 KB)
Data publikacji: 2012-11-09 14:06:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
z79-2012.pdfZarządzenie Nr 79/2012 (z79-2012.pdf - 463.563 KB)
Data publikacji: 2013-01-02 13:25:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z80-2012.pdfZarzązenie Nr 80/2012 (z80-2012.pdf - 647.019 KB)
Data publikacji: 2013-01-02 13:27:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Opatowiec Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO
z81-2012.pdfZarządzenie Nr 81/2012 (z81-2012.pdf - 44.792 KB)
Data publikacji: 2013-01-02 13:27:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z82-2012.pdfZarządzenie Nr 82/2012 (z82-2012.pdf - 564.03 KB)
Data publikacji: 2013-01-02 13:28:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
z83-2012.pdfZarządzenie Nr 83/2012 (z83-2012.pdf - 533.618 KB)
Data publikacji: 2013-01-02 13:29:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z84-2012.pdfZarządzenie Nr 84/2012 (z84-2012.pdf - 703.426 KB)
Data publikacji: 2013-01-02 13:36:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z85-2012.pdfZarządzenie Nr 85/2012 (z85-2012.pdf - 45.587 KB)
Data publikacji: 2013-01-02 13:36:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej
z86-2012.pdfZarządzenie Nr 86/2012 (z86-2012.pdf - 35.954 KB)
Data publikacji: 2013-01-02 13:37:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy w Opatowiec w dniu 31.12.2012r.
z87-2012.pdfZarządzenie Nr 87/2012 (z87-2012.pdf - 946.729 KB)
Data publikacji: 2013-02-19 08:40:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przeniesień wydatków w ramach działów
z87a-2012.pdfZarządzenie Nr 87a/2012 (z87a-2012.pdf - 361.395 KB)
Data publikacji: 2013-02-19 08:41:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok
z87b-2012.pdfZarządzenie 87b/2012 (z87b-2012.pdf - 240.411 KB)
Data publikacji: 2013-02-19 08:42:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2959

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-11 08:31:14
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2012-01-11 08:31:51
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-06-13 11:27:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony