Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Opatowiec, w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

 

Formą konsultacji jest:

1)      złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,

2)      złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: gmina@opatowiec.pl, opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 27 listopada 2023r. do dnia 4 grudnia 2023r. 

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.

Załącznik: „Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 85

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2023-11-27 10:53:29
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2023-11-27 10:53:39
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2023-11-27 10:53:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony