Zapytanie ofertowe „Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu”

2024-01-25 17:30:15 Aktualności

Zapytanie ofertowe w ramach inwestycji pn. „Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu” jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu tynków zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji poziomych. Wykonanie tynków renowacyjnych naścianowych przyziemia kościoła. Przetarcie ścian szpachlówkami do tynków zabytkowych. Scalenie kolorystyczne. więcej»

Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie Gminy Opatowiec dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec

2018-07-26 08:40:46 Aktualności

Wyniki konsultacji więcej»

Zaproszenie na sesję Rady Gminy 12 listopada 2015 r.

2015-11-10 15:49:26 Aktualności

ZAPROSZENIE więcej»

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

2015-06-10 12:26:00 Aktualności

. więcej»

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Opatowiec

2013-08-16 10:31:12 Aktualności

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 20 sierpnia 2013 roku (wtorek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu. więcej»

Konsultacje społeczne dot. Programu współpracy Gminy Opatowiec z org.pozarządowymi

2013-01-10 14:52:27 Aktualności

Informujemy mieszkańców Gminy Opatowiec, że w Urzędzie Gminy w Opatowcu udostępniony został projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. więcej»

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Opatowiec

2012-12-27 11:22:46 Aktualności

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 grudnia 2012 roku (piątek) o godz. 11:00 w Domu Kultury w Opatowcu. więcej»

Obwieszczenia Burmistrza Radomyśla Wielkiego

2012-11-13 13:24:56 Aktualności

Obwieszczenia Burmistrza Radomyśla Wielkiego dotyczące
prowadzenia prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego KOSZYCE więcej»

Informacja-Pismo Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

2012-10-26 10:03:36 Aktualności

Informacja-Pismo Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa z dnia 15.06.2012r. zawierające informację wskazujące na problematykę stosowania zwłaszcza w budynkach mieszkalnych, wyrobów budowlanych: złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej wraz z wyprawami tynkarskimi w sposób nieprawidłowy, tj. z przypadkowo dobranych elementów, których wzajemne oddziaływanie jest nieznane. więcej»

Zapraszamy na bezpłatne spotkania eksperckie

2012-10-24 09:32:26 Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne spotkania eksperckie
Realizowane w ramach projektu „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju”
więcej»