Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy opatowiec, w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Formą konsultacji jest:

1)      złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,

2)      złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: gmina@opatowiec.pl, opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 26 października 2022 r. do dnia 7 listopada 2022 r. 

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.

 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 235

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2022-10-26 08:27:19
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2022-10-26 08:52:49
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2022-10-26 08:52:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony