Wybory Samorządowe 2024

Wersja do druku

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

POSTANOWIENIE NR 9/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, i ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczy oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowcu

 Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 19 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Postanowienie Nr 114/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Opatowiec na stałe obwody głosowania

Postanowienie Nr 135/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 136/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Uchwała Nr 1/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowcu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowcu 

Uchwała Nr 2/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowcu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowcu  

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowcu o składzie, siedzibie i dyżurach 

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 8 marca 2024 r. o losowaniach w niżej wymienionych komisjach wyborczych

Protokół z przeprowadzonego losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowcu z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Opatowiec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowcu z dnia 14 marca 2024r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 162/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 163/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kazimierskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowcu z dnia 25 marca 2024r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o bezpłatnych gminny przewozach pasażerskich w dniu Wyborów Samorządowych

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisjach Wyborczych z terenu Gminy Opatowiec

Zbiorczy protokół z wyborów do Rady Miejskiej

Zbiorczy protokół z wyborów na Burmistrza

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1077

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Szumilas, data: 2024-01-26 09:55:56
Opublikował(a): Radosław Szumilas, data publikacji: 2024-01-26 10:20:09
Ostatnia zmiana: Radosław Szumilas, data: 2024-04-16 12:13:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony