Charakterystyka BIP-u

Wersja do druku

Szanowni Państwo

 

Internetowy system Biuletynu Informacji Publicznej, na którego stronach Państwo goszczą powstał w trosce o zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności tutejszej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Na stronach BIP-u mogą Państwo uzyskać informacje w zakresie:

 

  1. organów władzy – tj. statut prawny, organizacja, osoby sprawujące określone funkcje w samorządzie gminnym, ich kompetencjach i zakresie
  2. zasady funkcjonowania – w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
  3. danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska zajmowane przez samorząd gminny w określonych sprawach społecznych,
  4. finansów i mienia,
  5. programów współpracy w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeniach, w których uczestniczy Gmina Opatowiec.

BIP Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl) zarządzaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki której mogą Państwo odnaleźć strony podmiotowe BIP-u innych podmiotów zobligowanych do udostępniania informacji publicznych takich jak np. Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, Regionalne Izby Obrachunkowe, Ministerstwa itp.

Nasza witryna z pewnością będzie się rozwijać i będą w niej mogli Państwo znaleźć coraz więcej użytecznych informacji. Mam nadzieję, że jej zawartość przybliży Państwu charakter, cele i zakres działania Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec

 

Informacje publiczne nie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu są dostępne  na wniosek. Stosowny wniosek dostepny jest w zakładce Prawo Lokalne-wzory dokumentów na stronie głównej biuletynu. 

 

osoba odpowiedzialna za redagowanie BIP-u

Bartosz Jasiński

tel. (41) 3518052 w. 14

mail: informatyk@opatowiec.pl  

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7231

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Krupa, data: 2005-02-11 12:25:05
Opublikował(a): Hubert Krupa, data publikacji: 2005-02-11 12:27:13
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2019-01-16 10:18:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony