Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2024-05-21 15:39:52Budżet Miasta i Gminy 2023
2024-05-17 08:47:11Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.
2024-05-16 14:24:54Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.
2024-05-14 15:36:32Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.
2024-05-10 20:39:03Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.
2024-05-10 11:10:56Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.
2024-04-30 16:48:51III kwartał 2023
2024-04-30 12:32:54Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.
2024-04-30 12:23:03Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
2024-04-30 09:19:27Podatki i opłaty lokalne
2024-04-30 08:09:18Umorzenie zaległości podatkowych
2024-04-16 12:14:47Wybory Samorządowe 2024
2024-04-09 09:28:10Wybory Samorządowe 2024
2024-04-05 15:36:04Wybory Samorządowe 2024
2024-03-28 13:04:32Wybory Samorządowe 2024
2024-03-25 15:31:18Wybory Samorządowe 2024
2024-03-15 12:28:31za 2023 rok
2024-03-15 10:42:41Wybory Samorządowe 2024
2024-03-14 15:50:01Wybory Samorządowe 2024
2024-03-14 11:34:41Wybory Samorządowe 2024
2024-03-12 15:49:38Wybory Samorządowe 2024
2024-03-08 19:20:41Wybory Samorządowe 2024
2024-02-29 13:19:42Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2024-02-28 15:10:52Wybory Samorządowe 2024
2024-02-27 11:04:15Wybory Samorządowe 2024
2024-02-09 15:34:52Za 2022 rok
2024-02-09 15:04:05Wybory Samorządowe 2024
2024-02-08 11:37:41Wybory Samorządowe 2024
2024-02-07 12:46:27Nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Opatowiec w 2024 roku
2024-01-30 16:16:43Wybory Samorządowe 2024
2024-01-30 14:38:42Wybory Samorządowe 2024
2024-01-29 14:22:08Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2024-01-29 14:15:36Nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Opatowiec w 2024 roku
2024-01-29 14:13:56Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2024-01-26 14:56:58Plan postępowania o udzielenie zamówień
2024-01-26 10:44:24Wybory Samorządowe 2024
2024-01-26 10:44:23Wybory do Sejmu RP i Senatu RP, Ogólnokrajowe Referendum - 2023 r.
2024-01-02 10:19:05Ogłoszenia o naborze
2023-12-19 14:40:04Plan postępowania o udzielenie zamówień
2023-12-14 10:27:50Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie