Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę Biuletynu Informacyjnego Gminy Opatowiec

2012-04-25 14:08:58 Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę Biuletynu Informacyjnego Gminy Opatowiec więcej»

Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, weź udział w ankiecie badawczej

2012-04-23 09:48:01 Aktualności

Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, weź udział w ankiecie badawczej ! więcej»

Ważna informacja.Wymarznięcia upraw rolnych

2012-04-18 09:02:27 Aktualności

Ważna informacja.Wymarznięcia upraw rolnych więcej»

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

2012-04-06 12:02:53 Aktualności

Apel Głównego Lekarza Weterynarii więcej»

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

2012-04-06 09:07:18 Aktualności

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie więcej»

Zaproszenie na szkolenie podatników Zasady korzystania z ulgi odsetkowej

2012-04-02 14:20:46 Aktualności

Zaproszenie na szkolenie podatników Zasady korzystania z ulgi odsetkowej więcej»

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup kruszywa

2012-04-02 13:48:10 Aktualności

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup kruszywa więcej»

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w miejscowości Kocina

2012-03-28 13:52:00 Aktualności

Wójt Gminy Opatowiec informuje , iż na dzień 11.05.2012r. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow.0.89ha. więcej»

Warto być aktywnym...

2012-03-28 13:29:49 Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu od kwietnia 2012 roku przystępuje do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy

2012-03-23 15:27:53 Aktualności

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Opatowiec na lata 2012-2032. więcej»