Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, weź udział w ankiecie badawczej

2012-04-23 09:48:01 Aktualności

Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, weź udział w ankiecie badawczej !

Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, weź udział w ankiecie badawczej !

„Bądź mądry, wróć, rozwijaj swój region”

W maju 2011 roku, Region Świętokrzyski rozpoczął współpracę przy innowacyjnym projekcie europejskim pn.: Regions benefitting from returning migrants – Re-Turn („Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów”), współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie warunków zachęcających migrantów do powrotu, wsparcie w reintegracji zawodowej oraz dopasowanie potrzeb regionalnego rynku pracy do możliwości, kompetencji i wykształcenia osób powracających.
W celu odpowiedniego poznania potrzeb, kompetencji i wiedzy migrantów, zapraszamy do udziału w ankiecie online, która ma dostarczyć informacji niezbędnych do przeprowadzenia działań pilotażowych.Badanie ankietowe o tak dużej skali, zostało opracowane pierwszy raz w historii. Skierowane jest ono do mieszkańców Europy Środkowej, którzy opuścili swoje miejsce zamieszkania na dłużej niż 6 miesięcy oraz osób, które powróciły do swojego kraju i chcą podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi ze zjawiskiem migracji i pracy zagranicznej.
Osoby zainteresowane, proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie http://return.ifl-leipzig.de . Uczestnicy badania mają szansę na wygranie kuponów na książki o wartości 300 €.

Informacji na temat projektu udziela regionalny punkt kontaktowy:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Polityki Regionalnej,
Kielce ul. Sienkiewicza 63, pok. 402 i 405, tel. 41- 3658184, 41- 3658178,
e-mail:agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl; ewelina.domoradzka@sejmik.kielce.pl; mariusz.kowalski@sejmik.kielce.pl .

Zobacz również: