Zaproszenie na sesję Rady Gminy 12 listopada 2015 r.

2015-11-10 15:49:26 Aktualności

ZAPROSZENIE

 Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatwiec, która odbędzie się 12 listopada (czwartek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.


Porządek sesji:


 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Wystąpienia zaproszonych gości – wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju” nadanych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

 4. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 8 października 2015 roku.

 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

 6. Przyjęcie informacji nt. wykonania budżetu Gminy Opatowiec za I półrocze 2015r.

 7.  Informacja o wynikach analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2015 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015-2026.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatowiec.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Opatowiec.

 18. Sprawy różne.

 19. Zapytania i interpelacje.

 20. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                             Andrzej Malec

Zobacz również: