Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę Biuletynu Informacyjnego Gminy Opatowiec

2012-04-25 14:08:58 Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę Biuletynu Informacyjnego Gminy Opatowiec

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na nazwę biuletynu informacyjnego gminy Opatowiec za najlepszą uznana została nazwa "Biuletyn informacyjny z życia Gminy Opatowiec" zgłoszona przez Pana Stanisława Grzywnę zamieszkałego w Mistrzowicach. Gratulujemy!
Protokół z posiedzenia komisji do oceny konkursu na nazwę biuletynu informacyjnego

Zobacz również: