2010

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec w 2010 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2010
(zNr1.pdf - 229.624 KB) Data publikacji: 2010-01-29 13:01:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania komisji do przejęcia majątku i dokumentacji zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Opatowcu

Zarządzenie Nr 2/2010
(zNr2.pdf - 501.055 KB) Data publikacji: 2010-01-29 13:02:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale użytkowe

Zarządzenie Nr 3/2010
(zNr3.pdf - 509.578 KB) Data publikacji: 2010-05-17 08:08:11 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok

Zarządzenie Nr 4/2010
(zNr4.pdf - 314.816 KB) Data publikacji: 2010-05-17 08:10:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 5/2010
(zNr5.pdf - 282.185 KB) Data publikacji: 2010-05-17 08:12:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok.

Zarządzenie Nr 6/2010
(zNr6.pdf - 669.985 KB) Data publikacji: 2010-05-17 08:13:38 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 7/2010
(zzNr7.pdf - 436.074 KB) Data publikacji: 2010-06-11 10:53:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010rok

Zarządzenie Nr 8/2010
(zzNr8.pdf - 256.896 KB) Data publikacji: 2010-06-11 10:55:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok

Zarządzenie Nr 9/2010
(zzNr9.pdf - 187.925 KB) Data publikacji: 2010-06-11 10:55:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania komisji

Zarządzenie Nr 10/2010
(z10.pdf - 447.685 KB) Data publikacji: 2010-06-11 11:39:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 11/2010
(zz11.pdf - 203.502 KB) Data publikacji: 2010-06-11 11:40:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 12/2010
(z12.pdf - 472.661 KB) Data publikacji: 2010-06-11 11:41:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 13/2010
(z13.pdf - 192.324 KB) Data publikacji: 2010-06-11 11:43:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw związanych z szacowaniem szkód powstałych w wyniku powodzi.

Zarządzenie Nr 14/2010
(z14.pdf - 525.794 KB) Data publikacji: 2010-06-11 11:44:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 15/2010
(z15.pdf - 176.812 KB) Data publikacji: 2010-06-11 11:45:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji ds.szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy

Zarządzenie Nr 16/2010
(z16.pdf - 220.78 KB) Data publikacji: 2010-06-11 11:46:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania lidera Gminnego odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie Gminy Opatowiec

Zarządzenie Nr 17/2010
(z17.pdf - 440.253 KB) Data publikacji: 2010-06-11 11:47:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 18/2010
(z18.pdf - 490.005 KB) Data publikacji: 2010-06-11 11:48:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 19/2010
(z19.pdf - 231.691 KB) Data publikacji: 2010-06-11 11:49:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010roku

Zarządzenie Nr 20/2010
(zz20-2010.pdf - 707.063 KB) Data publikacji: 2010-06-11 12:29:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 21/2010
(21z.pdf - 1251.914 KB) Data publikacji: 2010-09-10 12:38:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów w Urzędzie Gminy w Opatowcu określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

Zarządzenie Nr 22/2010
(22z.pdf - 970.35 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:20:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników w Urzędzie Gminy w Opatowcu

Zarządzenie Nr 22A/2010
(22Az.pdf - 177.194 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:23:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 23/2010
(23z.pdf - 465.094 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:30:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 24/2010
(24z.pdf - 295.594 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:32:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 25/2010
(25z.pdf - 470.16 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:35:43 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy w 2010 roku

Zarządzenie Nr 26/2010
(26z.pdf - 444.252 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:37:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 26A/2010
(26Az.pdf - 221.614 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:41:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 27/2010
(27z.pdf - 211.83 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:43:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 28/2010
(28z.pdf - 255.394 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:45:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 29/2010
(29.pdf - 440.942 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:47:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 30/2010
(30z.pdf - 543.045 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:48:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 31/2010
(31z.pdf - 472.598 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:50:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 32/2010
(32z.pdf - 370.292 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:51:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 33/2010
(33z.pdf - 371.689 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:53:08 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 34/2010
(34z.pdf - 375.628 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:54:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 35/2010
(35z.pdf - 200.596 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:56:15 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Opatowcu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 36/2010
(36z.pdf - 257.3 KB) Data publikacji: 2010-09-10 13:58:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 37/2010
(37z.pdf - 336.398 KB) Data publikacji: 2010-09-10 14:00:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 38/2010
(38z.pdf - 505.843 KB) Data publikacji: 2010-09-10 14:01:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 39/2010
(39z.pdf - 724 KB) Data publikacji: 2010-09-10 14:02:17 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 40/2010
(40z.pdf - 311.862 KB) Data publikacji: 2010-09-10 14:03:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 41/2010
(41z.pdf - 492.954 KB) Data publikacji: 2010-09-10 14:04:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 42/2010
(42z.pdf - 321.515 KB) Data publikacji: 2010-09-10 14:05:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie 44/2010
(44-2010.pdf - 210.828 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:22:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie 454/2010
(45-2010.pdf - 1545.028 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:26:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Gminy w Opatowcu.

Zarządzenie 46/2010
(46-2010.pdf - 393.752 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:27:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zasad oceny pracowników i jednostki przez patentów

Zarządzenie 47/2010
(47-2010.pdf - 845.032 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:28:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zasad planowania szkoleń w Urzędzie Gminy w Opatowcu

Zarządzenie 48/2010
(48-2010.pdf - 1188.256 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:30:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Gminy w Opatowcu

Zarządzenie 48A/2010
(48A-2010.pdf - 232.7 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:32:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Odbiorczej dla odbioru końcowego etapu I robót budowlanych pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów gm.Opatowiec"

Zarządzenie 49/2010
(49-2010.pdf - 781.718 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:33:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie 50/2010
(50-2010.pdf - 203.519 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:35:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Odbiorczej dla odbioru końcowego robót pn:"Remont alejek w parku w Opatowcu"

Zarządzenie 51/2010
(51-2010.pdf - 364.367 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:36:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie 52/2010
(52-2010.pdf - 368.82 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:37:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 53/2010
(z53-2010.pdf - 775.824 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:09:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 54/2010
(z54-2010.pdf - 507.654 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:16:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 55/2010
(z55-2010.pdf - 467.411 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:17:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 56/2010
(z56-2010.pdf - 424.534 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:18:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 57/2010
(z57-2010.pdf - 213.191 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:20:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok

Zarządzenie Nr 58/2010
(z58-2010.pdf - 412.277 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:21:52 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 59/2010
(z59-2010.pdf - 194.339 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:23:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016

Zarządzenie Nr 60/2010
(z60-2010.pdf - 710.454 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:25:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok

Zarządzenie Nr 61/2010
(z61-2010.pdf - 708.53 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:26:49 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010rok

Zarządzenie Nr 62/2010
(z62-2010.pdf - 395.127 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:28:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zasad rejestrowania umów w Urzędzie Gminy w Opatowcu

Zarządzenie Nr 63/2010
(z63-2010.pdf - 686.695 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:30:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu

Zarządzenie Nr 64/2010
(z64-2010.pdf - 240.23 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:31:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w spraw zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 65/2010
(z-65-2010.pdf - 216.562 KB) Data publikacji: 2010-12-03 12:01:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn:Zagospodarowanie rynku w Opatowcu poprzez estetyczne i funkcjonalne urządzenie zieleni publicznej".

Zarządzenie Nr 66/2010
(Z66-2010.pdf - 66.531 KB) Data publikacji: 2010-12-03 12:02:06 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu sprzętu i ewentualnego ich przeklasyfikowania i wybrakowania w magazynie OC Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 67/2010
(z67-2010.pdf - 198.9 KB) Data publikacji: 2010-12-06 11:23:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Lidera Gminnego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

Zarządzenie Nr 68/2010
(z68-2010.pdf - 188.768 KB) Data publikacji: 2010-12-14 08:23:19 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 69/2010
(z69-2010.pdf - 220.187 KB) Data publikacji: 2010-12-14 08:26:03 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania komisji odbiorczej dla odbioru końcowego zadania pn:"Roboty remontowo-budowlane świetlicy wiejskie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rogów".

Zarządzenie 43/2010
(43-2010.pdf - 441.71 KB) Data publikacji: 2010-10-26 09:21:35 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie 70/2010
(z70-2010.pdf - 252.154 KB) Data publikacji: 2010-12-20 14:16:26 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy.

Zarządzenie 71/2010
(z71-2010.pdf - 523.753 KB) Data publikacji: 2010-12-23 10:50:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie 72/2010
(z72-2010.pdf - 147.632 KB) Data publikacji: 2010-12-23 10:52:09 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego ofertowego na dzierżawę gruntu

Zarządzenie 73/2010
(z73-2010.pdf - 392.343 KB) Data publikacji: 2011-01-03 07:32:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału,paliwa i materiałów na stanie.

Zarządzenie 74/2010
(z74-2010.pdf - 166.016 KB) Data publikacji: 2011-01-03 07:33:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie 75/2010
(z75-2010.pdf - 1122.842 KB) Data publikacji: 2011-01-05 13:37:41 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w planie wydatków w ramach działu.

Zarządzenie 76/2010
(z76-2010.pdf - 315.283 KB) Data publikacji: 2011-01-05 13:38:50 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie 77/2010
(z77-2010.pdf - 453.354 KB) Data publikacji: 2011-01-05 13:39:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 1a/2010
(1a-2010.pdf - 42.067 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:44:05 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia zużycia paliwa samochodu marki "Szaron" nr rejestracyjny TKA V933

Zarządzenie Nr 2A/2010
(2a-2010.pdf - 34.405 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:46:37 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: zmieniające zarządzenie Nr 6A/2009 w sprawie powołonia Zespołu Projektowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 19A/2010
(19a-2010.pdf - 29.161 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:47:25 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia stawek za pracę sprzetu budowlanego

Zarządzenie Nr 34a/2010
(34a-2010.pdf - 40.317 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:50:12 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 54A/2010
(54a-2010.pdf - 35.283 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:54:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 66A/2010
(66a-2010.pdf - 41.828 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:56:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samooceny

Zarządzenie Nr 78/2010
(78-2010.pdf - 43.974 KB) Data publikacji: 2011-11-24 09:59:20 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.zarządzenie Nr 1a/2002 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 31 stycznia 2002 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2355

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2010-01-20 10:08:23
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2010-01-29 13:03:17
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2011-11-24 09:59:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony