2017 rok

Wersja do druku


Załączone pliki
XXIX_159_2017.pdfXXIX/159/2017 (XXIX_159_2017.pdf - 3068.008 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 07:42:04 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
XXIX_160_2017.pdfXXIX/160/2017 (XXIX_160_2017.pdf - 5830.675 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 07:47:33 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2031
XXIX_161_2017.pdfXXIX/161/2017 (XXIX_161_2017.pdf - 632.454 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 07:48:42 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki
XXIX_162_2017.pdfXXIX/162/2017 (XXIX_162_2017.pdf - 1142.666 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 07:49:22 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
XXIX_163_2017.pdfXXIX/163/2017 (XXIX_163_2017.pdf - 1533.287 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 07:49:56 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
U_RG_XXX_164_2017.pdfXXX/164/2017 (U_RG_XXX_164_2017.pdf - 692.937 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 12:49:07 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przyjęcia programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2023
U_RG_XXX_165_2017.pdfXXX/165/2017 (U_RG_XXX_165_2017.pdf - 3212.116 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 12:50:13 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
U_RG_XXX_166_2017.pdfXXX/166/2017 (U_RG_XXX_166_2017.pdf - 5953.515 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 12:51:43 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017 - 2031
U_RG_XXX_168_2017.pdfXXX/168/2017 (U_RG_XXX_168_2017.pdf - 595.204 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 12:53:24 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opatowiec na rok szkolny 2017 / 2018
U_RG_XXX_169_2017.pdfXXX/169/2017 (U_RG_XXX_169_2017.pdf - 2110.839 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 12:54:11 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
U_RG_XXX_170_2017.pdfXXX/170/2017 (U_RG_XXX_170_2017.pdf - 624.24 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 12:54:39 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
U_RG_XXX_171_2017.pdfXXX/171/2017 (U_RG_XXX_171_2017.pdf - 356.549 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 12:55:28 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opatowiec
U_RG_XXX_172_2017.pdfXXX/172/2017 (U_RG_XXX_172_2017.pdf - 333.804 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 12:56:00 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
U_RG_XXX_173_2017.pdfXXX/173/2017 (U_RG_XXX_173_2017.pdf - 311.91 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 12:56:31 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
U_RG_XXX_174_2017.pdfXXX/174/2017 (U_RG_XXX_174_2017.pdf - 620.962 KB)
Data publikacji: 2017-04-11 12:57:01 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
U_RG_XXXI_175_2017.pdfXXXI/175/2017 (U_RG_XXXI_175_2017.pdf - 3052.474 KB)
Data publikacji: 2017-04-28 13:42:50 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
U_RG_XXXI_176_2017.pdfXXXI/176/2017 (U_RG_XXXI_176_2017.pdf - 4373.494 KB)
Data publikacji: 2017-04-28 13:44:18 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017-2031
U_RG_XXXI_177_2017.pdfXXXI/177/2017 (U_RG_XXXI_177_2017.pdf - 1338.176 KB)
Data publikacji: 2017-04-28 13:45:31 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec
XXXII_178_2017.pdfXXXII/178/2017 (XXXII_178_2017.pdf - 505.389 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 13:09:57 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za 2016 rok
XXXII_179_2017.pdfXXXII/179/2017 (XXXII_179_2017.pdf - 442.432 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 13:10:23 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za rok 2016
XXXII_180_2017.pdfXXXII/180/2017 (XXXII_180_2017.pdf - 391.634 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 13:10:51 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2016 rok
XXXII_181_2017.pdfXXXII/181/2017 (XXXII_181_2017.pdf - 1789.973 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 13:11:33 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu
XXXII_182_2017.pdfXXXII/182/2017 (XXXII_182_2017.pdf - 236.571 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 13:11:57 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Krzczonów
XXXII_183_2017.pdfXXXII/183/2017 (XXXII_183_2017.pdf - 241.625 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 13:12:26 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Chwalibogowice
XXXII_184_2017.pdfXXXII/184/2017 (XXXII_184_2017.pdf - 528.758 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 13:13:00 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXXII_188_2017.pdfXXXII/188/2017 (XXXII_188_2017.pdf - 2815.161 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 13:15:13 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
XXXII_189_2017.pdfXXXII/189/2017 (XXXII_189_2017.pdf - 5942.872 KB)
Data publikacji: 2017-06-06 13:16:25 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017-2031
XXX_167_2017_1.pdfXXX/167/2017 (XXX_167_2017_1.pdf - 345.979 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 11:12:46 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Opatowiec w 2017 roku
XXXII_185_2017_1.pdfXXXII/185/2017 (XXXII_185_2017_1.pdf - 81.127 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 11:17:15 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Opatowiec
XXXII_186_2017_1.pdf XXXII/186/2017 (XXXII_186_2017_1.pdf - 72.395 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 11:17:41 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Opatowiec
XXXII_187_2017_1.pdfXXXII/187/2017 (XXXII_187_2017_1.pdf - 84.933 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 11:18:12 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr VII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego,leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
XXXIII_190_2017.pdfUchwała nr XXXIV/190/2017 (XXXIII_190_2017.pdf - 577.91 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 09:24:33 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Opatowiec w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Opatowiec
XXXIII_191_2017.pdfUchwała nr XXXIV/191/2017 (XXXIII_191_2017.pdf - 581.887 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 09:25:24 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Opatowiec w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Opatowiec.
XXXIII_192_2017.pdfUchwała nr XXXIV/192/2017 (XXXIII_192_2017.pdf - 5427.492 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 09:26:42 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
XXXIII_193_2017.pdfUchwała nr XXXIV/193/2017 (XXXIII_193_2017.pdf - 6195.374 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 09:28:33 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017 - 2031
XXXIV_194_2017.pdfUchwała nr XXXIV/194/2017 (XXXIV_194_2017.pdf - 564.465 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 09:29:11 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
XXXIV_195_2017.pdfUchwała nr XXXIV/195/2017 (XXXIV_195_2017.pdf - 2750.933 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 09:30:32 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
XXXIV_196_2017.pdfUchwała nr XXXIV/196/2017 (XXXIV_196_2017.pdf - 4264.673 KB)
Data publikacji: 2017-08-03 09:31:50 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017 - 2031
XXXV_197_2017.pdfUchwała nr XXXV/197/2017 (XXXV_197_2017.pdf - 4752.226 KB)
Data publikacji: 2017-08-29 15:15:46 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
XXXV_198_2017.pdfuchwała nr XXXV/198/2017 (XXXV_198_2017.pdf - 2742.112 KB)
Data publikacji: 2017-08-29 15:16:57 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec
XXXV_199_2017.pdfUchwała nr XXXV/199/2017 (XXXV_199_2017.pdf - 5943.308 KB)
Data publikacji: 2017-08-29 15:19:06 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017 - 2031
XXXV_200_2017.pdf Uchwała nr XXXV/200/2017 (XXXV_200_2017.pdf - 578.728 KB)
Data publikacji: 2017-08-29 15:19:49 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach ochronnych
XXXVI_201_2017.pdfUchwała Nr XXXVI/201/2017 (XXXVI_201_2017.pdf - 630.709 KB)
Data publikacji: 2017-09-20 09:00:16 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
XXXVI_202_2017.pdfUchwała Nr XXXVI/202/2017 (XXXVI_202_2017.pdf - 3543.714 KB)
Data publikacji: 2017-09-20 09:02:44 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
XXXVI_203_2017.pdfUchwała Nr XXXVI/203/2017 (XXXVI_203_2017.pdf - 6272.026 KB)
Data publikacji: 2017-09-20 09:04:21 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023
XXXVII_204_2017.pdfUchwała Nr XXXVII/204/2017 (XXXVII_204_2017.pdf - 600.514 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 09:58:58 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/299/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe"
XXXVII_205_2017.pdfUchwała Nr XXXVII/205/2017 (XXXVII_205_2017.pdf - 4087.925 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 10:00:41 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
XXXVII_206_2017.pdfUchwała Nr XXXVII/206/2017 (XXXVII_206_2017.pdf - 6552.68 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 10:03:03 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017 - 2033
XXXVIII_207_2017.pdfUchwała Nr XXXVIII/207/2017 (XXXVIII_207_2017.pdf - 3611.823 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 10:05:39 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
XXXVIII_208_2017.pdfUchwała Nr XXXVIII/208/2017 (XXXVIII_208_2017.pdf - 6006.445 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 10:07:06 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017 - 2033
XXXIX_209_2017.pdfUchwała Nr XXXIX/209/2017 (XXXIX_209_2017.pdf - 3566.552 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 12:51:58 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".
XXXIX_210_2017.pdfUchwała Nr XXXIX/210/2017 (XXXIX_210_2017.pdf - 323.701 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 12:53:02 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły "Wojnara" w Krzczonowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pszczoły "Wojnara" w Krzczonowie
XXXIX_211_2017.pdfUchwała Nr XXXIX/211/2017 (XXXIX_211_2017.pdf - 347.285 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 12:53:34 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Opatowcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu
XXXIX_212_2017.pdfUchwała Nr XXXIX/212/2017 (XXXIX_212_2017.pdf - 883.279 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 12:54:05 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXXIX_213_2017.pdfUchwała Nr XXXIX/213/2017 (XXXIX_213_2017.pdf - 534.057 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 12:54:27 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
XXXIX_214_2017.pdfUchwała Nr XXXIX/214/2017 (XXXIX_214_2017.pdf - 11042.506 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 12:58:01 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XXXIX_215_2017.pdfUchwała Nr XXXIX/215/2017 (XXXIX_215_2017.pdf - 1493.84 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 13:15:19 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
XXXIX_216_2017.pdfUchwała Nr XXXIX/216/2017 (XXXIX_216_2017.pdf - 6103.278 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 13:17:20 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
XXXIX_217_2017.pdfUchwała Nr XXXIX/217/2017 (XXXIX_217_2017.pdf - 6593.657 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 13:19:57 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017 - 2033
XL_218_2017.pdfUchwała Nr XL/218/2017 Rady Gminy Opatowiec (XL_218_2017.pdf - 5188.247 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 12:05:37 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2017 rok
XL_219_2017.pdfUchwała Nr XL/219/2017 Rady Gminy Opatowiec (XL_219_2017.pdf - 6669.65 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 12:11:47 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017 - 2033
XL_220_2017.pdfUchwała Nr XL/220/2017 Rady Gminy Opatowiec (XL_220_2017.pdf - 707.372 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 12:18:58 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Opatowiec na 2018 rok
XL_221_2017.pdfUchwała Nr XL/221/2017 Rady Gminy Opatowiec (XL_221_2017.pdf - 1568.763 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 12:20:07 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2018 rok
XL_222_2017.pdfUchwała Nr XL/222/2017 Rady Gminy Opatowiec (XL_222_2017.pdf - 13478.507 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 12:22:46 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2018 rok
XL_223_2017.pdfUchwała Nr XL/223/2017 Rady Gminy Opatowiec (XL_223_2017.pdf - 6076.866 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 12:24:09 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018 - 2033
XL_224_2017.pdfUchwała Nr XL/224/2017 Rady Gminy Opatowiec (XL_224_2017.pdf - 5314.366 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 12:26:12 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok na terenie Gminy Opatowiec
XL_225_2017.pdfUchwała Nr XL/225/2017 Rady Gminy Opatowiec (XL_225_2017.pdf - 356.823 KB)
Data publikacji: 2018-02-13 12:27:06 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Statutu Gminy Opatowiec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1887

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2017-01-11 09:13:21
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2017-02-06 07:50:16
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2018-02-13 12:27:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony