2015 rok

Wersja do druku

.
Załączone pliki
u19-2015.pdfV/19/2015 (u19-2015.pdf - 3025.751 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:47:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015-2016
u20-2015.pdfV/20/2015 (u20-2015.pdf - 441.133 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:48:22 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Opatowiec
u21-2015.pdfV/21/2015 (u21-2015.pdf - 722.532 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:49:18 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2015 rok
u22-2015.pdfV/22/2015 (u22-2015.pdf - 789.574 KB)
Data publikacji: 2015-02-05 13:50:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
u18-2015..pdfV/18/2015 (u18-2015..pdf - 768.524 KB)
Data publikacji: 2015-02-06 15:31:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
u24-2015.pdfVI/24/2015 (u24-2015.pdf - 5193.425 KB)
Data publikacji: 2015-03-12 09:29:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
u25-2015.pdfVI/25/2015 (u25-2015.pdf - 277.313 KB)
Data publikacji: 2015-03-12 09:30:48 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki
u26-2015.pdfVI/26/2015 (u26-2015.pdf - 359.357 KB)
Data publikacji: 2015-03-12 09:32:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec
URG_VII_27_2015.pdfURG_VII_27_2015 (URG_VII_27_2015.pdf - 227.404 KB)
Data publikacji: 2015-04-03 12:57:14 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
URG_VII_28_2015.pdfURG_VII_28_2015 (URG_VII_28_2015.pdf - 3103.564 KB)
Data publikacji: 2015-04-03 12:58:25 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Opatowiec na lata 2015 -2020
URG_VII_30_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr VII/30/2015 (URG_VII_30_2015.pdf - 120.172 KB)
Data publikacji: 2015-04-03 12:59:56 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec
VIII_31_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr VIII/31/2015 (VIII_31_2015.pdf - 754.842 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 12:12:41 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
VIII_33_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr VIII/33/2015 (VIII_33_2015.pdf - 64.347 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 12:15:28 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie członkostwa Gminy Opatowiec w Lokalnej Grupie Działania - Perły Ponidzia
VIII_35_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr VIII/35/2015 (VIII_35_2015.pdf - 666.327 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 12:18:00 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie współpracy Gminy Opatowiec z Gminą Rzeczyca
Uchwala_RG_IX_36_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr IX/36/2015 (Uchwala_RG_IX_36_2015.pdf - 447.301 KB)
Data publikacji: 2015-06-11 13:50:21 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2015
U_RG_IX_37_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr IX/37/2015 (U_RG_IX_37_2015.pdf - 5066.277 KB)
Data publikacji: 2015-06-11 13:55:26 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Perspektywy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015 - 2026
U_RG_IX_38_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr IX/38/2015 (U_RG_IX_38_2015.pdf - 101.492 KB)
Data publikacji: 2015-06-11 13:57:02 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015 – 2024”
U_RG_IX_40_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr IX/40/2015 (U_RG_IX_40_2015.pdf - 97.99 KB)
Data publikacji: 2015-06-11 13:58:51 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
X_41_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr X/41/2015 (X_41_2015.pdf - 556.52 KB)
Data publikacji: 2015-07-01 13:11:00 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
X_42_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr X/42/2015 (X_42_2015.pdf - 136.928 KB)
Data publikacji: 2015-07-01 13:12:01 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015 – 2026
X_43_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr X/43/2015 (X_43_2015.pdf - 869.046 KB)
Data publikacji: 2015-07-01 13:13:13 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za rok 2014
X_44_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr X/44/2015 (X_44_2015.pdf - 4455.842 KB)
Data publikacji: 2015-07-01 13:16:40 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za rok 2014
X_45_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr X/45/2015 (X_45_2015.pdf - 399.405 KB)
Data publikacji: 2015-07-01 13:17:16 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2014 rok
X_46_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr X/46/2015 (X_46_2015.pdf - 563.377 KB)
Data publikacji: 2015-07-01 13:18:16 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju na kadencję 2016 - 2019
XI_47_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XI/47/2015 (XI_47_2015.pdf - 4996.583 KB)
Data publikacji: 2015-08-12 12:01:26 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
XI_48_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XI/48/2015 (XI_48_2015.pdf - 841.61 KB)
Data publikacji: 2015-08-12 12:02:01 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015 - 2026
XI_49_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XI/49/2015 (XI_49_2015.pdf - 828.131 KB)
Data publikacji: 2015-08-12 12:02:37 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
XI_50_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XI/50/2015 (XI_50_2015.pdf - 639.266 KB)
Data publikacji: 2015-08-12 12:03:10 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Opatowiec
XII_51_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XII/51/2015 (XII_51_2015.pdf - 3899.174 KB)
Data publikacji: 2015-09-23 14:16:05 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
XII_52_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XII/52/2015 (XII_52_2015.pdf - 243.748 KB)
Data publikacji: 2015-09-23 14:16:34 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015 - 2026
XII_53_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XII/53/2015 (XII_53_2015.pdf - 642.65 KB)
Data publikacji: 2015-09-23 14:17:03 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
XII_54_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XII/54/2015 (XII_54_2015.pdf - 2098.498 KB)
Data publikacji: 2015-09-23 14:17:44 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówka osobową na terenie Gminy Opatowiec
URG_XIII_56_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XII/56/2015 (URG_XIII_56_2015.pdf - 535.548 KB)
Data publikacji: 2015-10-12 15:00:57 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
URG_XIII_57_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XIII/57/2015 (URG_XIII_57_2015.pdf - 4025.473 KB)
Data publikacji: 2015-10-26 12:12:21 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015 - 2026
URG_XIV_58_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XIV/58/2015 (URG_XIV_58_2015.pdf - 2659.89 KB)
Data publikacji: 2015-11-26 12:30:09 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
XIV_59_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XIV/59/2015 (XIV_59_2015.pdf - 4706.698 KB)
Data publikacji: 2015-11-26 12:32:35 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015-2026
XIV_60_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XIV/60/2015 (XIV_60_2015.pdf - 556.871 KB)
Data publikacji: 2015-11-26 12:33:40 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatowiec
XIV_62_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XIV/62/2015 (XIV_62_2015.pdf - 629.514 KB)
Data publikacji: 2015-11-26 12:35:19 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
XIV_63_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XIV/63/2015 (XIV_63_2015.pdf - 784.399 KB)
Data publikacji: 2015-11-26 12:36:30 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
XIV_64_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XIV/64/2015 (XIV_64_2015.pdf - 525.564 KB)
Data publikacji: 2015-11-26 12:37:18 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
XIV_65_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XIV/65/2015 (XIV_65_2015.pdf - 1464.78 KB)
Data publikacji: 2015-11-26 12:37:59 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
XIV_66_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr XIV/66/2015 (XIV_66_2015.pdf - 17336.782 KB)
Data publikacji: 2015-11-26 12:41:34 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XV_67_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XV/67/2015 (XV_67_2015.pdf - 722.987 KB)
Data publikacji: 2015-12-18 10:28:07 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
XV_68_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XV/68/2015 (XV_68_2015.pdf - 3204.127 KB)
Data publikacji: 2015-12-18 10:29:17 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok
XV_69_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XV/69/2015 (XV_69_2015.pdf - 878.416 KB)
Data publikacji: 2015-12-18 10:30:22 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
XV_70_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XV/70/2015 (XV_70_2015.pdf - 1484.403 KB)
Data publikacji: 2015-12-18 10:31:08 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
XV_71_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XV/71/2015 (XV_71_2015.pdf - 513.516 KB)
Data publikacji: 2015-12-18 10:32:50 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
XV_72_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XV/72/2015 (XV_72_2015.pdf - 12839.312 KB)
Data publikacji: 2015-12-18 10:35:49 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XVI_73_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVI/73/2015 (XVI_73_2015.pdf - 744.765 KB)
Data publikacji: 2016-01-20 08:28:51 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015 - 2024
XVI_74_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVI/74/2015 (XVI_74_2015.pdf - 5179.691 KB)
Data publikacji: 2016-01-20 08:30:26 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec
XVI_75_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVI/75/2015 (XVI_75_2015.pdf - 4621.316 KB)
Data publikacji: 2016-01-20 08:34:34 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015 - 2026
XVI_76_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVI/76/2015 (XVI_76_2015.pdf - 3533.575 KB)
Data publikacji: 2016-01-20 08:37:23 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie uchwalenia rocznego " Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"
XVI_77_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVI/77/2015 (XVI_77_2015.pdf - 5624.584 KB)
Data publikacji: 2016-01-20 08:46:05 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok na terenie Gminy Opatowiec
XVI_78_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVI/78/2015 (XVI_78_2015.pdf - 347.812 KB)
Data publikacji: 2016-01-20 08:47:08 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec
XVI_79_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVI/79/2015 (XVI_79_2015.pdf - 1207.676 KB)
Data publikacji: 2016-01-20 08:50:04 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatowiec do zawarcia porozumienia z Gminą Bejsce w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą " przebudowa dróg gminnych ba terenie gminy Bejsce i Opatowiec" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
XVI_80_2015.pdfUchwała Rady Gminy Nr XVI/80/2015 (XVI_80_2015.pdf - 573.42 KB)
Data publikacji: 2016-01-20 08:51:57 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/69/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
VII_34_2015_1.pdfUchwała Rady Gminy nr VIII/34/2015 (VII_34_2015_1.pdf - 184.369 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 10:15:24 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na przebieg i wynik wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Senisławice
VII_29_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr VII/29/2015 (VII_29_2015.pdf - 298.783 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 13:37:00 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2015 roku
VIII_32_2015_1.pdfUchwała Rady Gminy nr VIII/32/2015 (VIII_32_2015_1.pdf - 170.836 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 13:38:38 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
IX_39_2015.pdfUchwała Rady Gminy nr IX/39/2015 (IX_39_2015.pdf - 65.216 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 13:39:05 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu nieruchomości gminnych
XII_55_2015_1.pdf Uchwała Rady Gminy nr XII/55/2015 (XII_55_2015_1.pdf - 130.099 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 13:39:26 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Opatowiec
XIV_61_2015_1.pdf Uchwała Rady Gminy nr XIV/61/2015 (XIV_61_2015_1.pdf - 59.145 KB)
Data publikacji: 2017-06-12 13:40:08 Redaktor: Radosław Fitek
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2900

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2014-12-09 09:46:37
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2014-12-09 09:51:11
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-06-12 13:40:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony