Petycje

Wersja do druku

Zasady skadania i rozpatrywania petycji oraz sposb postpowania w sprawach dotyczcych petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

 

Moliwoci skadania petycji:

Petycje 2016

Petycje 2017

Petycje 2018

Petycje 2019

Petycje 2020

Statystyki biecej stronyWywietle: 2318

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2016-03-31 10:25:32
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2016-03-31 11:10:51
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2016-03-31 11:10:51
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony