Aktualne przetargi

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 200 w miejscowoci Grabki Mae od km 0+000 do km 0+250”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 745 w miejscowoci Gnojno od km 0+000 do km 0+220”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 836/2 w miejscowoci Raczyce od km 0+000 do km 0+679”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 673 i 629 w miejscowoci Gorzakiew od km 0+000 do km 0+460”, „Przebudowa drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 158 w miejscowoci Grabki Mae od km 0+000 do km 0+285”

Zamawiajcy: Gmina Gnojno | Opublikowany: 2019-04-16 14:02:19

zobacz szczegy»

Wjt Gminy Gnojno ogasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda nieruchomoci pooonych w miejscowoci Gnojno stanowicej wasno Gminy Gnojno

Zamawiajcy: Gmina Gnojno | Opublikowany: 2019-03-29 10:52:37

zobacz szczegy»

znalezionych: 2 na 1 stronach