Aktualne przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Gnojno i Glinka wraz z przebudow oczyszczalni ciekw”

Zamawiajcy: Gmina Gnojno | Opublikowany: 2017-11-15 15:23:42

zobacz szczegy»

Szkoa Podstawowa w Raczycach ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Dostawa artykuw ywnociowych na potrzeby stowki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczycach”

Zamawiajcy: Szkoa Podstawowa w Raczycach | Opublikowany: 2017-11-15 13:12:35

zobacz szczegy»

znalezionych: 2 na 1 stronach