Aktualne przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Zamawiajcy: Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie | Opublikowany: 2017-09-07 11:35:40

zobacz szczegy»

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej pooonej na dz. nr ew. 400 w miejscowoci Jarzbki od km 0+000 do km 0+539”

Zamawiajcy: Gmina Gnojno | Opublikowany: 2017-08-24 11:47:58

zobacz szczegy»

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postpowania o zamwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ”Udzielenie dugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokoci 1.750.000,00 z z przeznaczeniem na spat wczeniej zacignitych kredytw oraz sfinansowanie planowanego deficytu budetu”

Zamawiajcy: Gmina Gnojno | Opublikowany: 2017-08-23 09:43:18

zobacz szczegy»

znalezionych: 3 na 1 stronach