Aktualne przetargi

Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku owiaty w Janowicach Poduszowskich dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiajcy: Gmina Gnojno | Opublikowany: 2017-05-22 15:04:24

zobacz szczegy»

Ogoszenie Wjta Gminy Gnojno w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday pooonej w miejscowoci Bugaj

Zamawiajcy: Gmina Gnojno | Opublikowany: 2017-05-05 09:39:31

zobacz szczegy»

znalezionych: 2 na 1 stronach