Zesp Obsugi Szk

Wersja do druku

 

Gnojno nr 145 28-114 Gnojno
telefon: (041) 353 20 01
e-mail: gzos@o2.pl
forma organizacyjna - jednostka budetowa
podstawa prawna dziaania - uchwaa nr XVIII/136/16 Rady Gminy Gnojno z  dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Gnojno - Gminnego Zespou Obsugi Szk w Gnojnie

REGON - 290632809
NIP - 655-13-63-262

Kierownik - Stanisawa Sikora

G. Ksigowy - Elbieta Korzec
specjalista ds. pracowniczych - Mirosawa Kaniecka

Sprawozdania finansowe

Statystyki biecej stronyWywietle: 7523

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 15:50:48
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:55:38
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2019-05-09 12:42:05
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony