Gminny Zesp Obsugi Szk

Wersja do druku

 

Gnojno nr 145 28-114 Gnojno
telefon: (041) 353 20 01
e-mail: gzos@o2.pl
forma organizacyjna - jednostka budetowa
podstawa prawna dziaania - uchwaa nr XVIII/136/16 Rady Gminy Gnojno z  dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Gnojno - Gminnego Zespou Obsugi Szk w Gnojnie

REGON - 290632809
NIP - 655-13-63-262

Kierownik - Stanisawa Sikora

G. Ksigowy - Elbieta Korzec
specjalista ds. pracowniczych -

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzdnicze

 

 

Ogoszenia

Sprawozdania finansowe

Zaczone pliki:

Raport o stanie zapewniania dostpnoci podmiotu publicznego
(gzos-raport-oszd-032021.pdf - 110.524 KB) Data publikacji: 2021-03-29 13:22:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Stan na dzie 1 stycznia 2021 r.

Statystyki biecej stronyWywietle: 8395

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 15:50:48
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:55:38
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-03-29 13:22:21
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony