Zesp Obsugi Szk

Wersja do druku

 

Gnojno nr 145 28-114 Gnojno
tel. (041) 353 20 01 e-mail: gzos@o2.pl
forma organizacyjna - jednostka budetowa
podstawa prawna dziaania - uchwaa Rady Gminy w Gnojnie nr XVIII/76/95 z dnia 21.12.1995 r o utworzeniu GZOS w Gnojnie z dniem 1.01.1996 r
REGON - 290632809
NIP - 655-13-63-262

Kierownik - Stanisawa Sikora

g. Ksigowy - Elbieta Korzec
specjalista ds. pracowniczych - Mirosawa Kaniecka

Statystyki biecej stronyWywietle: 6377

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 15:50:48
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:55:38
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2016-11-09 08:59:17
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony