Owiadczenia majtkowe radnych

Wersja do druku

Owiadczenia radnych

Cz B na stronie 5 owiadczenia, zgodnie z ustaw z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 pozycja. 95 art. 2 pkt 2 oraz art. 19 ust. nie jest podawana do publicznej wiadomoci, gdy zawiera ona prywatne dane osobowe tj. adres zamieszkania i miejsce pooenia nieruchomoci.


Do odczytania dokumentw wymagany jest  program Adobe Reader, ktry mona pobra nieodpatnie ze strony producenta - http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 

Owiadczenia radnych zoone na dwa miesice przed kocem IV kadencji - 2006

Owiadczenia radnych zoone na dwa miesice przed kocem IV kadencji - 2006

Owiadczenia radnych zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania - V kadencja

Owiadczenia o dziaalnoci gospodarczej i o umowach cywilnoprawnych zawartych przez maonkw radnych

Owiadczenia majtkowe radnych 2006

Owiadczenia majtkowe radnych 2007

Informacja w sprawie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy

Owiadczenia majtkowe Radnych 2008 r.

Owiadczenia majtkowe Radnych 2009r.

Owiadczenia majtkowe Radnych skadane na 2 miesice przed kocem V kadencji

Owiadczenia majtkowe radnych zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania - kadencja 2010-2014

Owiadczenia majtkowe Radnych 2010 r.

Owiadczenia majtkowe radnych 2011

Owiadczenia majtkowe radnych 2012

Owiadczenia majtkowe radnych 2013

Owiadczenia majtkowe radnych skadane na dwa miesice przed kocem kadencji 2010-2014

Owiadczenia majtkowe radnych zoone w terminie 30 dni od dnia lubowania - kadencja 2014-2018

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Statystyki biecej stronyWywietle: 8357

Wprowadzi(a) do systemu: Maria Woniak, data: 2003-06-27 16:16:55
Opublikowa(a): Maria Woniak, data publikacji: 2003-07-15 16:56:05
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2012-05-25 13:06:17
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony