Podzia gminy na okrgi wyborcze i obwody do gosowania

Wersja do druku

Aktualny podzia gminy na okrgi wyborcze i obwody do gosowania

Uchwaa nr XXIX/223/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziau gminy Gnojno na okrgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerw oraz liczby radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym

Uchwaa nr XXIX/224/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziau gminy Gnojno na stae obwody gosowania, ustalenia ich numerw, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziau gminy Gnojno na okrgi wyborcze

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 wrzenia 2018 r. w sprawie podziau gminy Gnojno na stae obwody gosowania

Statystyki biecej stronyWywietle: 1129

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2018-05-30 13:37:03
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2018-05-30 13:58:37
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2019-03-15 10:34:12
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony