Obwieszczenia innych podmiotw

Wersja do druku

Zaczone pliki:

Obwieszczenie Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Kielcach z 8 stycznia 2018 r.
(obw-sko-08012018.pdf - 38.131 KB) Data publikacji: 2018-01-16 15:26:01 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji ostatecznej uchylajcej decyzj Wjta Gminy Gnojno nr IN.II.6733.5.2017

Obwieszczenie Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Kielcach z 14 marca 2018 r.
(obw-sko-14032018.pdf - 38.355 KB) Data publikacji: 2018-03-23 10:13:41 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji ostatecznej uchylajcej decyzj Wjta Gminy Gnojno nr IN.II.6733.9.2017

Zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego
(obw-wp-26032018.pdf - 446.254 KB) Data publikacji: 2018-04-09 15:14:40 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: Postpowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wszczte na wniosek DINO Polska S.A.

Informacja Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczciu postpowania administracyjnego
(inf-wp-17092018.pdf - 43.044 KB) Data publikacji: 2018-10-08 12:13:15 Redaktor: Piotr Bbas
Obwieszczenie witokrzyskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw
(obw-swkz-11032019.pdf - 1030.79 KB) Data publikacji: 2019-03-14 13:41:21 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji nr 3282/2019


(obwieszczenie sko balice.pdf - 41.881 KB) Data publikacji: 2019-06-06 13:51:45 Redaktor: Maria Patek

Opis: Obwieszczenie Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w sprawie wszczcia postpowania

Obwieszczenie Samorzadowego Kolegium Odwoawczego w Kielcach
(sko balice.pdf - 407.716 KB) Data publikacji: 2019-07-15 07:49:32 Redaktor: Maria Patek

Opis: Obwieszczenie Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Kielcach z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji znak: SKO.PZ-71/2698/445/2019 z dnia 01.07.2019 r.

Zawiadomienie o wszczciu postpowania
(130120.pdf - 40.041 KB) Data publikacji: 2020-01-13 12:57:49 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: Postpowanie w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomoci pooonej w obrbie Wiktorw

Obwieszczenie Samorzadowego Kolegium Odwoawczego w Kielcach
(obw-sko-13022020.pdf - 319.328 KB) Data publikacji: 2020-02-18 12:11:55 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: informacja o decyzji SKO.O-60/26/5/2020 utrzymujcej w mocy decyzj ROS.III.6220.3.2019 Wjta Gminy Gnojno

Informacja Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczciu postpowania administracyjnego
(inf-pgwwp-04032020.pdf - 109.703 KB) Data publikacji: 2020-03-06 10:20:42 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usugi wodne tj. odprowadzanie wd opadowych lub roztopowych, ujtych w otwarte lub zamknite systemy kanalizacji deszczowej suce do odprowadzania opadw atmosferycznych do urzdze wodnych (rowu przydronego)

Obwieszczenie Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczciu postpowania
(obw-pgwwp-04032020.pdf - 110.702 KB) Data publikacji: 2020-03-06 10:24:12 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usugi wodne

Obwieszczenie Samorzadowego Kolegium Odwoawczego w Kielcach
(obwieszczenie_sko_04.pdf - 554.864 KB) Data publikacji: 2020-04-07 10:33:36 Redaktor: Boena Wawszczyk

Opis: informacja o decyzji SKO.O-60/1255/57/2020 uchylajca decyzj ROS.II.6220.5.2019 Wjta Gminy Gnojno

Obwieszczenie Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
(obw-pgwwp-24042020.pdf - 166.786 KB) Data publikacji: 2020-05-04 12:07:27 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: witokrzyskiemu Zarzdowi Drg Wojewdzkich w Kielcach na usugi wodne

Obwieszczenie Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
(obw-pgwwp-07052020.pdf - 73.195 KB) Data publikacji: 2020-05-11 15:16:50 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyki

Obwieszczenie Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2020 r.
(obw-sko-30042020.pdf - 391.236 KB) Data publikacji: 2020-05-12 14:05:56 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o przekazaniu do WSA w Kielcach sprzeciwu od decyzji SKO

Obwieszczenie witokrzyskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2020 r.
(obw-swkz-18082020.pdf - 930.869 KB) Data publikacji: 2020-08-25 11:10:14 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o wydaniu decyzji nr 3830/2020 z dnia 18.08.2020 r. znak ZATiRA.IA.5161.121.2020

Informacja Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 wrzenia 2020 r. o wszczciu postpowania administracyjnego
(inf-pgwwp-08092020.pdf - 1022.415 KB) Data publikacji: 2020-09-21 12:51:35 Redaktor: Piotr Bbas
Obwieszczenie Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Kielcach z dnia 6 padziernika 2020 r.
(obw-sko-06102020.pdf - 99.977 KB) Data publikacji: 2020-10-12 15:27:17 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o przekazaniu do WSA w Kielcach skargi na decyzj SKO w Kielcach

Obwieszczenie Zarzdu Wojewdztwa witokrzyskiego z dnia 8 padziernika 2020 r.
(obw-zws-08102020.pdf - 220.448 KB) Data publikacji: 2020-10-14 14:19:08 Redaktor: Piotr Bbas

Opis: o przystpieniu do sporzdzania "Regionalnego Planu Transportowego Wojewdztwa witokrzyskiego na lata 2021-2030"

Statystyki biecej stronyWywietle: 1310

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2018-01-16 15:22:04
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2018-01-16 15:26:39
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2020-10-14 14:19:08
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony