Szkoa Podstawowa w Jarzbkach

Wersja do druku

Dyrektor - mgr Lucyna Laskowska

Adres: Jarzbki 90, 28-114 Gnojno
telefon: (41) 353 20 97
e-mail: szkolajarzabki@wp.pl
forma organizacyjna - jednostka budetowa
podstawa prawna dziaania - Uchwaa nr XXI/154/17Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie  przeksztacenia Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarzbkach poprzez usamodzielnienie Szkoy Filialnej w Jarzbkach

REGON - 367991986
NIP - 6551975195

Obsug ekonomiczno-administracyjn i ewidencj ksigow prowadzi Gminny Zesp Obsugi Szk w Gnojnie

Sprawozdania finansowe

Statystyki biecej stronyWywietle: 1687

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2017-12-07 10:02:32
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2017-12-07 11:15:33
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-09-22 14:54:33
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony